Kmo’s tegen wet op mailverkeer
Moeten we e-mails van het werk lezen in het weekend? Foto: Jimmy Kets

De kmo-federaties Unizo en NSZ zijn er niet over te spreken dat bedrijven afspraken moeten maken met hun personeel over e-mailverkeer na de werkuren.

Unizo en NSZ zien geen heil in een wetsontwerp van Kris Peeters (CD&V), de federale minister van Werk, waarin die de bedrijven verplicht om tegen uiterlijk 2019 afspraken op papier te zetten over het mailverkeer na de ‘gewone’ werkuren. Peeters wil naar eigen zeggen geen recht op onbereikbaarheid invoeren, zoals dat in Frankrijk bestaat, maar wel dat bedrijven en vakbonden afspreken ‘hoe ze zullen omgaan met zakelijke e-mails of sms’jes tijdens het weekend of op vakantie’.

Er komen dus geen uniforme, nationale regels over hoe bedrijven het e-mailverkeer na de werkuren moeten aanpakken. Dat stemt Pieter Timmermans, de gedelegeerd bestuurder van het VBO, alvast tevreden; ‘Het is goed dat de minister het aan de bedrijven zelf overlaat om hierover afspraken te maken', aldus Timmermans vanochtend op Radio 1.

Maar volgens Johan Bortier, de interim-topman van Unizo, gaat de verplichting om hierover afspraken te maken veel te ver. ‘Waarom moet hierover weer een nieuwe wet moeten gemaakt?’, zegt Bortier. ‘Als er verplicht overleg moet komen en verplichte afspraken, moeten die ook weer verplicht gecontroleerd worden en dat schept weer een pak administratieve overlast. Het zou veel beter zijn een campagne te voeren waarin bedrijven en werknemers worden aangemoedigd om zorgvuldig en met gezond verstand om te gaan met mailverkeer buiten de werkuren.’

Ook NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws zit op die lijn. ‘Als er zich ergens problemen voordoen met het overmatig versturen van e-mails buiten de werkuren, moeten die problemen worden aangepakt. Maar daarom moet toch niet elk bedrijf opeens afspraken maken.’