Tekort aan chauffeurs bij De Lijn opgelost<B></B>
Foto: belga

Goed nieuws voor de gebruikers van het openbaar vervoer in Antwerpen: het pijnpunt van de vele geschrapte busritten, zou verleden tijd moeten zijn.

Gemiddeld 52 bus-ritten per dag moesten begin dit jaar in Antwerpen op het laatste moment worden afgeblazen, door een tekort aan chauffeurs. Maar De Lijn sluit het jaar af met goed nieuws: ‘Alle 204 vacatures voor buschauffeurs en alle 112 vacatures voor tram­bestuurders zijn ingevuld’, zegt woordvoerder Tom Van de ­Vreken.

Het personeelstekort was de voorbije jaren gestaag gegroeid, omdat de babyboomgeneratie met pensioen gaat. Die generatie is bij De Lijn sterk vertegenwoordigd: een derde van de chauffeurs is ­ouder dan vijftig. Daarenboven is chauffeur een knelpuntberoep in de transportsector, zeker in de buurt van de Antwerpse haven.

‘We hebben het hele jaar alle zeilen bijgezet om voldoende personeel te vinden’, zegt Van de Vreken. ‘We organiseerden een jobdag waarop de geslaagden ’s avonds al met een contract naar huis gingen. We namen contact op met bedrijven die herstructureerden, werkten samen met de VDAB en hielden een grote rekruteringscampagne. We mikten speciaal op de moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals mensen met een migratieachtergrond.’

Mobiele toiletten

Door de extra aanwervingen ‘zal het percentage van de uitgevoerde ritten stijgen’, maakt De Lijn zich sterk.

Om nieuwe tekorten te vermijden, wil het openbaarvervoerbedrijf het beroep van buschauffeur of trambestuurder aantrekkelijker maken. ‘We nemen de rijtijden onder handen, zodat de werkschema’s op papier en in praktijk zo dicht mogelijk bij elkaar liggen’, zegt Van De Vreken. ‘En deze week kwam er groen licht voor een aanbesteding van 1,4 miljoen euro voor mobiele toiletten.’ Diverse chauffeurs hadden geklaagd over het gebrek daaraan.

Brildragers toegelaten

Vanaf begin volgend jaar hanteert De Lijn een nieuw selectieproces voor rijdend personeel, dat aanwerving vlotter moet doen verlopen. Zo worden taal- en ­rekenproeven geschrapt, net als enkele medische eisen, zoals het niet mogen dragen van een bril.

Zijn daarmee alle moeilijk­heden met het Antwerpse openbaar vervoer nu van de baan zijn? Nee, zegt Stefan Stynen, voorzitter van de reizigersvereniging Treintrambus. ‘Het is goed dat aan het personeelstekort verholpen is, maar elders blijven nog heel wat euvels bestaan. Zo wordt al jaren te weinig geïnvesteerd in het ­onderhoud van het materieel. Dat begint een zware tol te eisen. Het aantal pannes is zeer hoog, zeker bij oudere tramstellen. Ook met seininrichtingen zijn er al te vaak problemen. En de staat van de tramsporen is op heel wat locaties zorgwekkend.’