Pamela Anderson tikt minister Weyts op de vingers
Foto: Joel C Ryan/AP

De Amerikaanse celebrity Pamela Anderson heeft een brief geschreven aan de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). De actrice drukt daarin haar grote bezorgdheid uit, omdat er nog geen concreet voorstel is voor een verbod op de kweek van pelsdieren voor bontproductie in Vlaanderen. Dat schrijft Gaia in een persbericht.

‘Ik was nochtans zeer opgetogen dat mijn vrienden van Peta en Gaia mij lieten weten dat u een lans brak voor een verbod op de pelsdierhouderij in Vlaanderen,’ schrijft de actrice. Over een kleine veertien dagen is het jaar ten einde en ‘nog steeds geen wet die deze wrede industrie verbiedt’, ook al had Weyts wel beloofd om een concreet voorstel te doen voor het einde van 2017.

‘Elke dag uitstel is een dag vol ellende’

‘Elke dag dat een dergelijke wetgeving wordt uitgesteld, is een dag vol ellende voor meer dan 200.000 nertsen in de Vlaamse kwekerijen, waar ze in gevangenschap, dicht opeengepakt in een kleine kooi, na een leven vol leed en frustratie gedood worden voor een modegril die niemand nodig heeft, en steeds minder mensen willen.’

‘Kom alstublieft uw engagement voor een wettelijk verbod na en stel niet langer uit,’ drukt Pamela Anderson Ben Weyts op het hart. ‘Zo sluit u zich aan bij o.a. Oostenrijk, Kroatië, Nederland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en dichter bij huis, het Brussels Gewest en Wallonië, die reeds erkenden dat die barbaarse wreedheid onaanvaardbaar is in een beschaafd land.’

Klare wijn

‘Ik kijk uit naar uw antwoord,’ besluit Pamela Anderson, die de minister vraagt zijn antwoord te mailen, weliswaar niet rechtstreeks naar haar: ‘U kunt me bereiken door te mailen naar Gaia-directeur Ann De Greef’, besluit ze haar brief.

Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch dringt er nu net als Pamela Anderson bij de minister op aan om zijn verbintenis na te komen: ‘Minister Weyts moet nu klare wijn schenken en hoogst dringend opleveren. Er is echt haast bij. Nertsenhouders voelen de bui hangen en willen snel nog uitbreiden.’

‘Vier kwekers kregen na een aanslepende juridische procedure uiteindelijk groen licht en mogen uitbreiden, ondanks dat minister Joke Schauvliege (CD&V) telkens weigerde. Maar De Raad van State verwierp het verwijzen naar een beleidsintentie (in dit geval een wettelijk verbod aankondigen) waarop de minister van Landbouw en Omgeving zich beriep, als weigeringsgrond. Enkel een klaar en duidelijk wettelijk verbod kan die tendens stoppen. Zo weten nertsenfokkers waar ze aan toe zijn en krijgen ze rechtszekerheid. Meer dan 200.000 nertsen, die in Vlaanderen na een kort, ellendig leven, vergast worden voor bont, hopen op een eindejaarsgeschenk’, aldus Vandenbosch.