De federale regering wil de dotatie voor 2018 van prins Laurent met vijftien procent verlagen als straf. De advocaat van prins Laurent, Laurent Arnauts, noemt de sanctie 'disproportioneel'.

De federale regering zal de Kamer voorstellen de dotatie van prins Laurent voor volgend jaar met vijftien procent te verlagen De inhouding van een deel van de dotatie is het gevolg van zijn aanwezigheid op de viering van het negentigjarig jubileum van het Chinese leger, in augustus. De prins had daarvoor geen toestemming gevraagd aan de premier.

‘In overleg met de koning nam Charles Michel de beslissing om een sanctie op te leggen’, zei het Koninklijk Paleis daarover deze zomer. Als familiehoofd gaf koning Filip zijn zegen voor een gedeeltelijke intrekking van de dotatie van zijn broer.

Momenteel ontvangt prins Laurent 308.000 euro per jaar, de inkorting komt dan neer op 46.200 euro. Het gaat evenwel om een eenmalige actie. Laurent Arnauts, de advocaat van de prins, heeft het over 'een sanctie zonder voorgaande en disproportioneel, gezien het bedrag van 46.000 euro de facto overeenkomt met zo goed als de hele jaarlijkse nettobezoldiging van de prins'. De advocaat wijst erop dat de werkings- en personeelskosten, die twee derde van de dotatie uitmaken, moeilijk in te krimpen zijn. 

Arnauts betreurt die vlucht vooruit van de regering. De premier had hem immers verzekerd, ter gelegenheid van zijn verhoor op 25 september 2017, dat de rechten van de verdediging 'nauwlettend' zouden worden nageleefd. 'De regeringsleider werd dus duidelijk niet gevolgd daarin', klinkt het.

De advocaat laat weten dat hij naar aanleiding van zijn verhoor in september een preliminaire memorie met feitelijke en juridische elementen had neergelegd. Ondanks de beloftes van de premier, heeft Arnauts geen kennis kunnen nemen van de argumentatie in antwoord van de raadsman van de regering. Hij heeft dus niet kunnen repliceren, hoewel dat het recht is van iedere verweerder in elke procedure.

De ministerraad heeft dus een beslissing genomen na een grotendeels geheime procedure zonder wederhoor. 'Dit vormt een nieuwe schending van de fundamentele beginselen van de gerechtelijke opdracht die de wet aan de ministerraad heeft toevertrouwd in samenwerking met het parlement', aldus de raadsman. 'Men zal zich inderdaad herinneren dat de sanctie en het bedrag ervan werden aangekondigd nog voor de prins of zijn raadsman waren verhoord, hetgeen eveneens een schending van de rechten van de verdediging inhield, en van een uitdrukkelijke vereiste van de dotatiewet.'

Rechtszaak

Prins Laurent en zijn advocaat kwamen eerder deze maand naar buiten met een zeven pagina’s tellende brief waarin hij zich verdedigt en dreigt met een rechtszaak wanneer een deel van zijn dotatie zou worden ingetrokken.

Volgens Arnauts is de wet waarop de regering zich beroept, in strijd met de Grondwet en de rechten van de mens. Ze zou de prins veroordelen tot een ‘sociaal isolement’. De regering 'heeft de verweermiddelen van de prins geanalyseerd en deze lijken niet gegrond'.

De parlementsleden in de Kamer moeten tijdens de volgende plenaire vergadering belissen over het voorstel. Pas daarna kan de prins juridische stappen ondernemen.

'Hij kan niet met geld omgaan'

Het is de eerste keer dat gebruik gemaakt wordt van de sanctie in de wet van 27 november 2013. Die wet regelt de dotaties aan het koningshuis. Maar wat betekent dit nu voor de prins?

'Prins Laurent heeft altijd geld te kort, dus ik kan me wel voorstellen dat deze sanctie een flinke impact op zijn financiën zal hebben', aldus royaltywatcher Brigitte Balfoort, die verwijst naar de financiële problemen die de prins in het verleden heeft gekend. 'Hij kan niet met geld omgaan, het is hem ook nooit geleerd.'

'Hij zal zich ongetwijfeld onrechtvaardig behandeld voelen met deze beslissing. Ik verwacht niet dat hij het hierbij zal laten', klinkt het nog. Maar de sanctie is volgens Balfoort wel op zijn plaats. 'Voor mij lijkt het alsof Laurent in zijn kindertijd is blijven steken: hij is een kleuter die uittest hoe ver hij kan gaan voor ze hem straffen.'

Al vindt ze de eenmalige inkorting van zijn dotatie met vijftien procent eigenlijk nog een lichte sanctie. 'De prins heeft intussen al een lange lijst misstappen verzameld waarvoor hij wordt berispt. Als ze hem telkens in de hoek zetten, dan wordt het ook tijd dat ze hem echt straffen.'