Michel vraagt extra rekenwerk voor Energiepact
Foto: Photo News

De federale regering neemt voorlopig nog geen beslissing over het Energiepact. Premier Michel vraagt de ministers van Energie meer studiewerk.

Na afloop van het kernkabinet benadrukte de premier dat er een sterke wil aanwezig is bij de regeringspartners om een 'geloofwaardige oefening' te maken. 

De federale regering wil samen met de regio’s en de sociaal-economische partners het Energiepact nog eens goed narekenen om zeker te zijn dat de doelstellingen worden gehaald. Het gaat onder meer over de impact op de prijzen, de bevoorradingszekerheid en de naleving van de klimaatafspraken.

Michel herhaalde dat het regeerakkoord voorziet in de kernuitstap in 2025, maar dat ook de bevoorradingszekerheid, de prijzen voor burgers en ondernemingen, de veiligheid en de internationale engagementen belangrijke doelstellingen zijn. De N-VA gelooft niet dat de kernuitstap tegen dan mogelijk is. Ook CD&V vroeg meer duidelijkheid over wat het pact precies wil. 

'Mocht het een gemakkelijke oefening zijn, dan zou een vorige regering ze al afgerond hebben', luidt het. Eerder noemde premier Michel het document een ‘nuttige werkbasis’.

Wanneer de regering dan wel knopen doorhakt over het Energiepact, is niet duidelijk. De premier wil de oefening 'hoe sneller hoe liever' afronden, maar weigert zichzelf een ultimatum op te leggen. Vroeg of laat moeten de plannen omgesmeed worden tot iets wat in de regeringen en parlementen een fiat moet krijgen.

Vanmiddag geeft de premier in de Kamer meer uitleg over het Energiepact op vraag van de oppositie. Het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben het Energiepact vandaag goedgekeurd.