Vlaamse meerderheid niet op één lijn over energiepact: 'Onvoldoende onderbouwd'
Andries Gryffroy Foto: BELGA

Het blijft onduidelijk of de Vlaamse regering het licht op groen zal zetten voor het interfederale energiepact. Wat wel duidelijk is, is dat de Vlaamse regeringspartijen (althans voorlopig) niet op één lijn zitten. Zo herhaalt de grootste regeringspartij N-VA dat de voorgelegde tekst - die mee is opgesteld door Vlaams minister Bart Tommelein - ‘onvoldoende onderbouwd’ is en ‘geen zekerheid bevat rond betaalbaarheid, duurzaamheid en bevoorradingszekerheid’.

Afgelopen maandag maakten de verschillende energieministers van het land bekend dat ze een akkoord hadden bereikt over een tekst voor het interfederale energiepact. Maar nog voor de verschillende regeringen zich over de tekst hebben kunnen uitspreken, heeft de N-VA, de grootste partij in de federale en Vlaamse regering, de tekst al afgeschoten, met name omwille van het behoud van de kernuitstap in 2025.

Vlaams parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) herhaalde woensdag in het Vlaams Parlement dat de voorliggende tekst voor zijn partij ‘onvoldoende onderbouwd’ is. ‘De tekst biedt geen zekerheid op het vlak betaalbaarheid, duurzaamheid en bevoorrading’, benadrukte Gryffroy. De N-VA blijft daarom pleiten voor het uitstellen van de kernuitstap.

‘Oude brol’

Verschillende partijen namen die houding van de N-VA op de korrel. ‘Dit is schuldig verzuim. U speelt met de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen’, aldus SP.A-parlementslid Rob Beenders. Door de visietekst al af te branden voor hij in de regering besproken is, heeft de N-VA volgens Groen-fractieleider Bjorn Rzoska ‘een motie van wantrouwen’ ingediend tegen energieminister Tommelein.

Ook van coalitiepartners CD&V en Open VLD kwam er kritiek. Voor CD&V is de voorliggende tekst wél ‘een goede basis om tot een onderbouwde energievisie te komen’. ‘Je moet niet alleen spreken over verandering, je moet ook zelf verandering waarmaken’, aldus CD&V’er Robrecht Bothuyne met een knipoog richting de N-VA.

Open VLD-parlementslid Willem-Frederik Schiltz ging nog een stap verder en verweet Gryffroy ‘parlementaire profileringsdrang’. Schiltz wees er ook op dat de N-VA op haar website nog spreekt van een ‘gefaseerde kernuitstap tegen 2065’. ‘2065! Gaan we die oude brol met scheurtjes nog tot 2065 verlengen of gaan we er nieuwe bijbouwen? Is het dat wat u voorstelt?’, aldus Schiltz.

De Open VLD’er wil absoluut vasthouden aan de kernuitstap in 2025. Die uitstap opnieuw op de helling zetten en de energietransitie verder uitstellen is volgens Schiltz ‘niet alleen spelen met de portefeuille van de Vlaming, maar ook met de toekomst van die Vlaming’.