Belgen reden opnieuw recordaantal kilometers met de wagen
Foto: Photo News

De Belgen hebben in 2016 84,3 miljard kilometers met de wagen afgelegd, 0,4 pct meer dan in 2015, wat toen ook al een recordjaar was. Dat blijkt dinsdag uit een jaarlijkse studie van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Ter vergelijking: we rijden gemiddeld 4 pct meer kilometers met de auto dan de Nederlanders, 6 pct meer dan de Fransen en 1 pct minder dan de Duitsers.

De stijging in het aantal afgelegde kilometers is volgens de FOD hoofdzakelijk te wijten aan de aangroei van het wagenpark. Voor België bedroeg die 1,5 pct. Het gemiddelde aantal afgelegde kilometers per jaar per personenwagen is wel gedaald, van 15.149 kilometer in 2015 naar 14.999 in 2016.

De lichte bedrijfswagens (bestelwagens) legden ook in 2016 weer beduidend meer kilometers af dan in 2015 (+4,8 pct), terwijl de vrachtwagens 2,7 pct minder kilometers aflegden. “Dat bevestigt een trend die zich al verschillende jaren doorzet, namelijk dat vrachtwagens steeds minder kilometers afleggen, terwijl de lichte bedrijfswagens jaar na jaar meer kilometers afleggen”, aldus de FOD. Het gaat daarbij wel om Belgische voertuigen. Buitenlandse vrachtwagens komen in de statistieken niet voor.

Uit de studie blijkt dat de ontdieseling van het Belgische wagenpark nu echt volop is ingezet. Het aantal kilometers dat met een dieselwagen gereden werd, daalde met 2 pct in vergelijking met 2015. Benzinewagens daarentegen legden 8,3 pct meer kilometers af. De kilometers afgelegd door aardgaswagens en elektrische voertuigen zijn respectievelijk bijna verdubbeld en met twee derde gestegen (+97 en +65 pct), maar hun aandeel in het totaal aantal afgelegde kilometers blijft vooralsnog marginaal (0,1 pct).

De salariswagens zitten volgens de FOD Mobiliteit en Vervoer nog altijd in de lift. Eind 2016 waren er in België 445.419 salariswagens, een stijging met 5 pct tegenover het jaar voordien. Hoewel ze maar 8 pct van het totale wagenpark uitmaken, zijn ze met 13,2 miljard kilometers toch verantwoordelijk voor 16 pct van het het totaal aantal afgelegde kilometers. De kilometers afgelegd door salariswagens stijgen met 2,1 pct tegenover 2015, veel sterker dus dan die van alle personenwagens (+0,4 pct).