‘Het begint hier stilaan op een cinema te lijken’
Tommelein moest zelfs antwoorden op vragen van partijgenoten. Foto: BELGA

De Vlaamse meerderheidspartijen gaan niet alleen in gespreide slagorde naar de gesprekken over het Energiepact, ze etaleren die verdeeldheid nu ook openlijk.

Minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) en minister-president Geert Bourgeois (N-VA) hadden vorig weekend al een onzachte aanvaring over het langer openhouden van de kerncentrales, de parlementsleden deden die botsing vandaag nog eens over in een ontluisterende discussie die de meningsverschillen binnen de Vlaamse meerderheid blootlegde.

‘Het begint hier stilaan op een cinema te lijken’
Andries Gryffroy. Foto: belga

Na het incident had Tommelein met zijn minister-president afgesproken geen verdere publieke verklaringen meer te doen, maar vanochtend werd hij door uitgerekend een N-VA-parlementslid, energiespecialist Andries Gryffroy, ondervraagd.

Tommelein probeerde de boot af te houden met de melding dat wie vragen had over de kernuitstap, zich tot de partijgenoten in het federaal parlement moest richten. ‘Ik ga geen uitspraken doen over federale bevoegdheden.’

Wederzijdse verwijten

Maar daarop barstte een discussie los die de verdeeldheid binnen de Vlaamse meerderheid open en bloot op tafel legde. ‘Het is toch geen schande om vragen te stellen bij de kernuitstap’, vroeg Gryffroy zich af. Waarop Open VLD-parlementslid Willem Frederik Schiltz antwoordde dat Gryffroy telkens weer de kernuitstap op losse schroeven zet ‘als het u goed uitkomt’. Dat is volgens Schiltz niet goed voor het investeringsklimaat. ‘Het begint hier stilaan op een cinema te lijken.’

‘Het begint hier stilaan op een cinema te lijken’
Robrecht Bothuyne. Foto: belga

CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne pleitte voor een breed draagvlak voor het Energiepact, niet alleen in de meerderheid maar ook met de oppositie, maar kon ook niet anders dan schamper opmerken dat het in de meerderheid ‘al moeilijk genoeg is’. Hij merkte tegelijk op dat de klimaatresolutie die kamerbreed in het Vlaams Parlement is goedgekeurd, ook uitgaat van een kernuitstap.

‘Hek van de dam’

Tommelein reageerde dan weer geprikkeld op de kritiek over zijn communicatiestijl met een nieuwe vingerwijzing naar de N-VA. ‘Ik heb altijd gemodereerd gereageerd, ook op de Elia-studie (over de energiebevoorrading, red.), op een manier waarop ik nooit tegen het standpunt van de Vlaamse regering ben ingegaan’, zei hij, ‘Maar als er perscommuniqués (van N-VA, red.) de wereld worden ingestuurd waarin het omgekeerde wordt verdedigd en die de kernuitstap in twijfel trekken, is het hek van de dam.’

Heksentoer

De zenuwachtigheid neemt duidelijk toe naarmate de einddatum voor het Energiepact, eind dit jaar, nadert. Tommelein gaat er nog altijd van uit dat een pact tegen eind 2017 haalbaar is, anderen twijfelen eraan. ‘Het gaat vooruit’, verzekert de minister, ook al is het soms een heksentoer om alle energieministers aan één tafel te krijgen. De bedoeling is nog altijd in de komende weken een ontwerptekst op te stellen die aan alle regeringen voorgelegd kan worden en die door de parlementen kan worden besproken.

Voor de oppositie wordt het stilaan erg moeilijk om nog uit de verf te komen. ‘Ik sluit me aan bij de oppositie in de meerderheid’, grijnsde SP.A-parlementslid Bruno Tobback. Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) sloot af met een retorische vraag: ‘Waarom moet ik nog oppositie voeren als Andries Gryffroy in de meerderheid zit?’