Minister van Media Sven Gatz (Open VLD) is voorstander om het uitzenden van religieuze erediensten op de VRT te schrappen. 'We willen af van de monolooguitzendingen.'

De openbare omroep maakte vorige week bekend dat het voortaan twee islamitische erediensten per jaar zal uitzenden. Die islamitische erediensten komen naast de bestaande rooms-katholieke erediensten en de erediensten van de andere erkende religies.

Gatz vindt die beslissing een 'logische maar late' keuze, maar maakt er geen geheim van dat hij absoluut geen fan is van het uitzenden van erediensten. 'Ik wil dat de VRT stopt met het uitzenden van religieuze erediensten. Dat is geen vrijzinnige reflex en ik wil zeker de islam niet viseren, maar die uitzendingen behoren niet tot de kerntaken van de openbare omroep.' 

De minister zal het onderwerp in januari aansnijden op de geplande tussentijdse evaluatie van de beheersovereenkomst. 'Ik heb nu al mijn kaarten op tafel gelegd', aldus Gatz.

'Besluitvorming vreemd verlopen'

De mediaminister is ook kritisch voor de beslissing van de VRT om bijkomende erediensten uit te zenden. 'Het is geen beslissing die de VRT autonoom kan nemen. Het is het beleid dat daarover beslist, niet de programmamaker.' Gatz betreurt de manier waarop de beslissing genomen is. 'Ik was maar een half uur op voorhand op de hoogte. De beslissing is niet voorgesteld aan de Raad van Bestuur, of andere tussenstructuren. De besluitvorming is dus vreemd verlopen. 

Volgens de liberale minister verdienen de levensbeschouwelijke strekkingen zeker hun plaats bij de openbare omroep, 'maar we willen gaan voor dialoog, niet voor monoloog'. In de beheersovereenkomst was al afgesproken om de levensbeschouwingen te integreren in het redactionele aanbod van de openbare omroep. 'De VRT is daar volop mee bezig, maar er is een breder debat nodig over hoe we meer levensbeschouwingen kunnen integreren op televisie.' Een ding is duidelijk voor Gatz: 'Een eredienst uitzenden is geen redactioneel programma.’

Staatstelevisie

Het standpunt van Gatz zal wellicht ook voer voor discussie zijn binnen de Vlaamse meerderheid. Zo behoort het uitzenden van erediensten volgens CD&V-parlementslid Karin Brouwers tot de ‘decretale vrijheid’ van de VRT. ‘We gaan toch niet naar een staatstelevisie waarbij we zeggen wat er al dan niet op tv mag komen?’, aldus Brouwers.

En ook volgens de N-VA zit er een zekere logica in de keuze van de VRT om ook de islamitische eredienst aan bod te laten komen naast de andere erkende religies. Maar volgens parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA) is het dan wel belangrijk dat de eredienst in het Nederlands verloopt en dat de VRT daar ook op toeziet.

Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur van de VRT, is verwonderd over de verklaringen van minister Gatz. Hij vindt dat het uitzenden van de erediensten een opdracht is van de openbare omroep die past binnen de Beheersovereenkomst. 'In tegenstelling tot wat de minister beweert is er ter zake geen enkele evaluatie voorzien in de lopende beheersovereenkomst. De onafhankelijke programmering van de VRT als openbare omroep dient ook in deze gerespecteerd te worden.'