Roken in het bijzijn van kinderen? Bier drinken als je nog geen 18 bent? Weg ermee! De meeste Belgen zijn voorstander van een strenger beleid.

De Waalse regering zit goed met haar plan om roken in auto’s in het bijzijn van kinderen te verbieden. Acht op de tien Belgen vinden dat roken in het bijzijn van kinderen sowieso verboden mag worden. Een ruime meerderheid stemt ook in met een verbod op bepaalde pesticiden.

Zeven op de tien Belgen vinden het een goed idee om alle soorten alcohol en dus ook bier te verbieden onder de 18 jaar, al is het animo bij jongere generaties een beetje kleiner.

Verplichte screening

Even groot is de instemming met bepaalde verplichtingen die de overheid zou kunnen opleggen, zoals: burgers verplichten om deel te nemen aan opsporingsprogramma’s tegen kanker en bepaalde inentingen tegen ziekten verplichten. Een kwart van de Belgen zou zulke maatregelen als een inbreuk op hun privacy zien, maar is toch bereid ze te aanvaarden.

Voor zonnebanken en diesel knijpen we  een oog dicht: minder dan de helft wil hierop een verbod.

Meer preventie

Dat alles blijkt uit een bevraging van ruim 1.000 Vlamingen, Brusselaars en Walen door de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Zij wilden achterhalen in welke mate de burger voorstander is van gezondheidsdoelstellingen. Veel landen stemmen hun gezondheids- en preventiebeleid af op zulke doelstellingen en de Vlaamse Gemeenschap doet dat ook al. Denk aan: suïcidepreventie en verslavingspreventie.

Op federaal vlak gebeurt dat nog niet. Minister Maggie De Block (Open VLD) heeft die ambitie opgenomen in haar beleidsnota voor 2018. De ziekenfondsen zullen daaraan moeten meewerken.

Een meerderheid van Belgen vindt dat preventie in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de persoon zelf. De burger schat zichzelf redelijk hoog in: zes tot zeven op de tien ondervraagden zeggen dat ze serieuze inspanningen doen om gezond te leven.
Van onze medeburgers hebben we een minder hoge pet op: een meerderheid vindt dat ánderen te weinig moeite doen om de kosten van de gezondheidszorg binnen de perken te houden.

En dus mag de overheid ingrijpen en is de Belg bereid om daaraan mee te werken. 

Twee op de drie Belgen zeggen dat ze graag zouden meewerken als ze jaarlijks een globale evaluatie van hun eigen gezondheid kunnen krijgen.

Prijsverminderingen op sportabonnementen zouden tot de helft van de -35-jarigen kunnen verleiden om gezonder te leven. Een persoonlijke coach kan op de goedkeuring rekenen van vier op de tien mensen in de middenleeftijd.