'Christus de Verlosser van Maratea' is de naam van het indrukwekkende standbeeld van Christus in Rio de Janeiro. Gisteren kreeg het standbeeld een nieuwe kleur, ter ere van Wereld Aids Dag. Wereldwijd leefden vorig jaar zo'n 37 miljoen mensen met het HIV virus en stierven ongeveer 1 miljoen mensen aan de gevolgen ervan.