Stijgt mijn pensioen door de taxshift?
Foto: Getty Images

Door de taxshift stijgen de nettolonen vanaf januari. Geldt dat ook voor een pensioen van minder dan 1.500 euro bruto?

De taxshift omvat een aantal ingrepen om de belasting op inkomsten te verlagen, zoals een verhoging van de forfaitaire beroepskosten en een aanpassing van de belastingtarieven en -schijven. Die zijn inderdaad ...