Antwerpse gemeenteraad ‘om privacyredenen’ achter gesloten deuren
Foto: Jan Van der Perre
Na het debat in de Antwerpse gemeenteraad over contacten tussen politici en vastgoedmakelaars, dat om privacyredenen achter gesloten deuren plaatsvond, heeft de meerderheid dinsdagavond twee moties van Groen weggestemd. De partij had die ingediend om het project op de Slachthuissite aan te passen en meer transparantie te garanderen bij dergelijke contacten in de toekomst.

De Vlaams Belang-fractie had gevraagd om het debat over de banden tussen politici en vastgoedontwikkelaars achter gesloten deuren te houden, omdat zij namen van bepaalde betrokkenen, ook niet-raadsleden, zouden noemen.

Burgemeester en gemeenteraadsvoorzitter Bart De Wever (N-VA) stelde bij aanvang van de zitting dat hij het zelf liever ook anders had gezien - vrijdag had hij nog ‘totale transparantie’ in het dossier beloofd - maar dat hij gezien het voornemen van Vlaams Belang en de regels van de gemeenteraad rond privacy niet anders kon dan het verzoek goedkeuren.

SP.A noemde het bij monde van Kathleen Van Brempt ‘hypocriet’ dat Dewinter maandag tijdens het eerste deel van de gemeenteraadszitting tijdens een heel ander debat toch al even publiekelijk het woord had genomen over de zaak.

Het enige luik van het debat dat in principe openbaar plaatsvond, was het toelichten van enkele moties rond de Slachthuissite en de contacten tussen politici en vastgoedontwikkelaars in het algemeen.

Groen-moties weggestemd

Groen-fractieleider Wouter Van Besien vroeg in het dossier van de Slachthuissite - waar Land Invest bij betrokken is - onder meer om de grote dichtheid van bebouwing te herbekijken. 'Uiteraard vinden we allemaal dat dit een kankerplek is die opgekuist moet worden, maar de vraag is op welke manier', zei hij. 'We vragen om aanpassingen zoals het stellen dat hoogbouw enkel kan als het als doel heeft om elders groene ruimte te creëren.'

Schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) stelde dat het project sowieso nog maar in een voorontwerp zit en er dus nog aanpassingen kunnen gebeuren. 'Maar laat ons nu eerst de experten die hieraan gewerkt hebben de kans geven zich te verdedigen', besloot hij. Van Besien vroeg zich vervolgens nog af waarom de architecten hun aanvankelijke wedstrijdontwerp zo sterk hadden aangepast op vlak van dichtheid.

Zesogensysteem

Ook over strengere integriteitsregels raakten meerderheid en (linkse) oppositie het niet eens. Groen vroeg, gesteund door SP.A en PVDA, om het 'zesogensysteem' in te voeren zodat er bij contacten tussen schepenen en vastgoedmakelaars steeds een ambtenaar aanwezig zou zijn die alles noteert. 'Een eenvoudige maatregel die de geloofwaardigheid van het politiek systeem kan verhogen', aldus Van Besien. N-VA en Open VLD vroegen zich echter af waar dat dan stopt. 'Dan kan je ook geen informele contacten zonder aanwezigheid van een ambtenaar meer hebben met mensen van middenveldorganisaties of voetbalclubs die subsidies ontvangen', stelde raadslid Johan Klaps (N-VA).