‘Boete voor jagers die te weinig everzwijnen schieten’

Open VLD Limburg wil dat het provinciebestuur samen met de Vlaamse overheid werk maakt van een everzwijnenplan. In het plan moet vooral het voorkomen en vergoeden van schade door everzwijnen centraal staan. Voor de liberalen moeten de jagers daarin ook hun verantwoordelijkheid nemen. Als ze hun afschotplan niet halen, zouden ze een boete moeten krijgen.

Verkeersongevallen, omgewoelde tuinen, akkers en sportterreinen: de schade veroorzaakt door everzwijnen neemt toe. Wie geen omniumverzekering heeft, draait vaak zelf op voor de kosten. Het Agentschap Natuur en Bos heeft tot hiertoe nog geen enkele schadevergoeding uitbetaald, omdat het oorzakelijke verband en de verantwoordelijkheid onvoldoende kunnen worden aangetoond. Open VLD wil daar verandering in zien.

‘Schade moet makkelijker te verhalen zijn op overheden, de verzekering of natuurorganisaties,’ zegt provincieraadslid Frederick Vandeput. ‘Nu moet je eerst bewijzen dat je voldoende voorzorgsmaatregelen hebt genomen. Heb je een tuin, dan moet die eigenlijk omheind zijn. Dat is volgens ons de wereld op zijn kop. Daarom willen we op Vlaams niveau de mogelijkheden aftasten om dat te versoepelen. Voorts willen we dat de overheid gaat praten met de verzekeringssector en erop aandringt om everzwijnschade te laten opnemen in de brandpolis.’

Voor de liberalen moeten jagers ook hun verantwoordelijkheid nemen. ‘Geef elke jager een afschotplan (dat geeft per jaar het aantal dieren weer dat geschoten mag worden, red.). Als een jager niet aan zijn minimale afschot raakt, moet hij via een boete bijdragen aan de schade in zijn gebied,’ zegt Vandeput.

Foute evolutie

De jagersverenigingen zijn niet meteen van plan om boetes te betalen. ‘We zullen moeten leren leven met de aanwezigheid van everzwijnen. De overheid speelt een belangrijke rol in het oplossen van dat probleem. En die oplossing kan er maar komen als ze wordt gedragen door iedereen en als iedereen een bijdrage betaalt. Zolang er gebieden zijn die niet bejaagd kunnen of mogen worden, betalen we geen boetes. Ik vind dit een foute evolutie. Je mag niet vergeten dat jagers vrijwilligers zijn. Straks wil niemand nog jagen’, zegt Jochen Hermans, voorzitter van de Hubertus Vereniging Limburg.

Bij Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, zeggen ze niet op voorhand nee. ‘Als ons de vraag wordt gesteld, willen we zeker de problematiek aankaarten bij onze verzekeraars. Het is vandaag koffiedik kijken of er een grote behoefte is om dit op te nemen in de brandpolis. Daarvoor is meer onderzoek nodig’, zegt Peter Wiels.