Doktersbriefje soms nodig om naar zonnebank te mogen gaan
Zonnebankcentra zullen sommige gebruikers naar de dokter moeten sturen om een attest. Minister van consumentenzaken Kris Peeters CD&V) wil op die manier vermijden dat mensen met een te gevoelige huid onder de zonnebank gaan liggen.

Dat valt te horen op het kabinet van minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V), na een bericht zaterdag in de kranten van Sudpresse. Die schrijven over de doorverwijzing, maar de minister verduidelijkt nu dat dit niet voor iedereen geldt. 

De uitbaters mogen al langer geen minderjarigen toelaten of mensen met huidtype 1. Dat zijn mensen die nooit bruinen en zeer snel verbranden. Dat huidtype wordt momenteel bepaald door middel van een vragenlijst, maar vanaf 2019 gaat Peeters dus een stap verder. De zonnebankcentra zullen een huidmeetapparaat moeten hebben om het huidtype te bepalen. Is dat niet het geval, dan zullen ze de gebruiker naar de dokter moeten sturen voor een attest.

Het is niet zozeer de bedoeling om iedereen naar de dokter te sturen, benadrukt men bij Peeters, maar wel om de centra de mogelijkheid te geven zich in orde te stellen door zo'n toestel te kopen.
Bij FeBelSol, de federatie van de zonnebankcentra, wijst men erop dat die toestellen nog volop in ontwikkeling zijn, en dat ze zullen leiden tot een nog niet gekende meerkost voor de uitbaters.

Geen totaalverbod

De Hoge Gezondheidsraad er midden dit jaar voor had gepleit zonnebanken volledig te verbieden. Zo'n totaalverbod ziet de minister niet onmiddellijk zitten, maar hij wil wel "zo streng mogelijk optreden en ervoor zorgen dat de gebruikers zich zo goed mogelijk bewust zijn van de gevaren".

Vanaf december moeten in zonnebankcentra daarom grote affiches hangen waarop staat dat het gebruik van zonnebanken huidkanker kan veroorzaken. De centra mogen ook geen enkele allusie maken op eventuele voordelen of gunstige effecten van het gebruik van zonnebanken.