Jambon: ‘Metropolitan Police is een van de mogelijke pistes’
Foto: BELGA

'Zonder alle finesses te kennen, vind ik het voorstel van Patrick Dewael een van de mogelijke pistes in de zoektocht naar een structurele oplossing voor de Brusselse politiezones'. Dat stelt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in een reactie op het voorstel voor een Brusselse Metropolitan Police.

Dewael brak vrijdag een lans voor het fuseren van de zes huidige politiezones tot een Brusselse Metropolitane Politie. Het eengemaakte korps zou geleid worden door één korpschef en onder de politieke eindverantwoordelijkheid vallen van de Brusselse minister-president. Die moet dan ook instaan voor het uittekenen van een coherent veiligheidsbeleid.

Met zijn voorstel wil Dewael een alternatief bieden voor een eenvoudige fusie per koninklijk besluit of een vrijwillige fusie.

'Dat zou de oprichting betekenen van een politiecollege met 19 burgemeesters. Het is maar de vraag of dat college slagkrachtig zou kunnen beslissen, het eengemaakt korps efficiënt aansturen, laat staan een coherent grootstedelijk veiligheidsbeleid uittekenen', aldus de fractieleider, die 'een permanente, besluiteloze diplomatieke conferentie' vreest.

Dewael voorziet ook nog steeds een rol voor de Brusselse gemeenten. 'Zij zullen via de burgemeestersconferentie nauw betrokken blijven bij de uitvoering van het gewestelijk veiligheidsplan. Hun taken spitsten zich toe op het preventieve luik en de wijkwerking.'