Aantal hiv-diagnoses daalt met bijna 10 procent

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) heeft vorig jaar in ons land 915 hiv-infecties gediagnosticeerd: een kwart minder dan vijf jaar geleden. Het WIV vindt de dalende trend bemoedigend, maar waarschuwt ook.

Hiv, het virus dat de anti-immuunziekte aids veroorzaakt, treft volgens het WIV hoofdzakelijk twee groepen: mannen die seks hebben met mannen, en mannen en vrouwen die het virus opliepen via heteroseksueel contact en die vooral afkomstig zijn uit Sub-Saharaans Afrika.

Voor beide groepen ziet het WIV een daling. 'Na de lichte stijging in 2015 van het aantal hiv-diagnoses bij mannen die seks hebben met mannen, werd vorig jaar opnieuw een daling waargenomen. Het aantal nieuwe hiv-diagnoses daalde met acht procent, en met 21 procent in vergelijking met 2013, toen de hoogste piek werd waargenomen.'

De daling van de hiv-diagnoses bij heteroseksuelen afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika, heeft zich voor het vierde opeenvolgende jaar voortgezet. 'Het aantal nieuwe hiv-diagnoses daalde in 2016 met 5 procent in vergelijking met 2015 en met 41 procent in vergelijking met 2012.'

Maar, vervolgt het WIV, het aantal nieuwe diagnoses bij heteroseksuele Belgen blijft intussen al gedurende het hele decennium opvallend stabiel, met 104 diagnoses in 2007, 105 in 2015 en 91 in 2016. Daarom 'blijft waakzaamheid geboden, want het aantal nieuwe hiv-diagnoses in België blijft hoog'.

Preventieve pil

Ook het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), een referentiecentrum dat al decennialang hiv-onderzoek verricht, pleit voor aangehouden aandacht.

'De daling die doorzet bij de meest getroffen groepen is goed nieuws en suggereert dat de combinatie van preventiemethodes vruchten afwerpt. Maar de aandacht mag niet verslappen. Elke nieuwe hiv-diagnose is er een te veel. Inzetten op preventie en professionele zorg blijven van levensbelang', zegt hiv-experte Marie Laga.

Doordat aidsremmers hiv in België tot een chronische aandoening hebben gemaakt, nam ook de angst af, waardoor het virus opnieuw een opmars maakte en de nood aan aandacht voor preventie opnieuw nodig werd geacht. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde werkte daarom mee aan het zo laagdrempelig mogelijk maken van hiv-testen. 'Door frequent te testen wordt de tijd tussen hiv-diagnose en het opstarten van een behandeling met aidsremmers steeds korter. Dat leidt dan weer tot minder infecties.'

Ten slotte kijkt het ITG uit naar de resultaten van onderzoek bij homomannen met een preventieve pil, PrEP. 'Sinds juni 2017 wordt deze innovatieve methode terugbetaald voor de groepen die het meeste risico lopen op een hiv-infectie. De volgende jaren zullen leren of PrEP ook daadwerkelijk kan zorgen voor een verdere daling in het aantal nieuwe hiv-diagnoses in België.'