Tien procent klachten meer bij Kinderrechtencommissariaat
Bruno Vanobbergen. Foto: Photo News

Het jongste jaar klopten 1.200 mensen aan bij het Kinderrechtencommissariaat (KRC). Dat is tien procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit het jaarverslag dat vandaag wordt voorgesteld. ‘We moeten voluit kiezen voor het kinderrechtenperspectief en de krachten bundelen.’

Vooral ouders (60 procent) en grootouders vinden de weg naar de klachtenlijn. Ook bezorgde professionelen (25 procent) en kinderen en jongeren (13 procent) kloppen er aan.

Een op de drie klachten gaan over problemen op school, gevolgd door problemen thuis (24 procent). Ongeveer een vijfde van de meldingen kaarten problemen in de hulp aan minderjarigen aan (18 procent).

‘Heel wat kinderen en jongeren worstelen met complexe problemen: thuis, op school, in de zorg’, zegt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. ‘Om voor de kinderen echt het verschil te maken, moeten we de krachten bundelen. We moeten voluit blijven kiezen voor het kinderrechtenperspectief.’ Het KRC heeft daarom drie werkpunten geformuleerd.

1. Versterk de zorg voor kinderen met een beperking

Zo kunnen ze zich thuisvoelen op school en in de samenleving. De budgetten voor een persoonlijk assistentiebudget, waarmee ouders en jongeren zorg inkopen, zijn ontoereikend. Jaarlijks vallen vele kinderen uit de boot wanneer de budgetten worden toegekend, omdat er gezinssituaties zijn waar de zorgnood nog groter is.

Ook klachten over het M-decreet blijven binnenstromen. Inclusief onderwijs voor kinderen met een beperking blijkt nog niet ingeburgerd in alle scholen. Er heerst veel onrust over de gepaste ondersteuning. Bovendien zitten ouders vaak gewrongen tussen het recht op redelijke aanpassingen voor hun kind en het werkbaar houden van de relatie met de school.

2. Maak jeugdhulp vlot toegankelijk voor kinderen op de grens tussen onderwijs en welzijn

Leerlingen kunnen thuis problemen hebben, in een jeugdvoorziening verblijven of geconfronteerd worden met mensen die het niet goed met hen voor hebben.

Uit de meldingen blijkt dat die leerlingen vastlopen, omdat de school of het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) op de grenzen van hun begeleidingsaanbod botst. Onderwijs en welzijn slagen er nog altijd niet in samen hun verantwoordelijkheid op te nemen en te delen.

3. Maak dat kinderen op de vlucht die hier al jaren wonen, hier echt thuis mogen zijn

Het KRC kreeg opnieuw meldingen van kinderen die al jarenlang in België wonen en toch een bevel kregen om het grondgebied te verlaten. ‘Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat die beslissingen dramatisch zijn voor de meeste kinderen’, klinkt het bij het KRC. ‘We pleiten voor een permanente verblijfsvergunning voor kinderen en jongeren die hier stevig geworteld zijn. Maak dat ze hier een menswaardige toekomst kunnen en mogen uitbouwen.’

Armoede

Voor het eerst bekeek het KRC de klachten ook door een armoedebril. In elf procent van de meldingen was er een directe of indirecte link met armoede.