Cassatie verbreekt vrijspraak Omega Diamonds
Foto: belga

Het Hof van Cassatie heeft het arrest verbroken waarin de miljardenclaim van Douane en Accijnzen tegen het diamantbedrijf Omega Diamonds werd afgewezen. Dat gebeurde op basis van een procedurefout.

Met het arrest van het Antwerpse hof van beroep ging Omega Diamonds vrijuit en ontliep het diamantbedrijf een miljardenboete.

Het diamantbedrijf voerde tussen 2003 en 2008 364 zendingen ruwe diamant uit Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten in, volgens Douane en Accijnzen zonder de correcte invoervergunningen. De dienst had daarom liefst 4,6 miljard euro gevorderd, maar kreeg uiteindelijk niets.

De rechter had geoordeeld dat de wetsbepalingen waarop de douane zich beriep om het bedrijf te vervolgen, in strijd zijn met de wetten en richtlijnen van Europa in verband met het vrij verkeer van goederen.

Volgens het Hof van Cassatie heeft het Antwerpse hof een te beperkt onderzoek gevoerd van de feiten. Het hele dossier moet nu opnieuw gepleit worden voor het Gentse hof van beroep.

De verbreking doet geen afbreuk aan de grond waarop de vrijspraak gebaseerd was, reageert Omega Diamonds, dat ervan overtuigd is dat het Gentse hof van beroep tot eenzelfde conclusie zal komen.