Slechtgezinde werknemers werken harder
Foto: jobat.be
Zit de gelukscoach binnenkort zonder werk? Bedrijven zetten die in omdat werknemers die beter in hun vel zitten productiever zijn. Maar die algemeen aanvaarde waarheid gaat niet op. Of correcter: gaat niet op voor medewerkers van een callcentrum.

Onderzoekers van de Northwestern University gingen het verband na tussen humeur en productiviteit. En dat is negatief.
Werknemers in een callcentrum die zichzelf één punt meer geven op een geluksschaal van 1 (gefrustreerd) tot 5 (onstopbaar) doen minder telefoontjes, laten mensen langer aan de lijn hangen en scoren lager op klantentevredenheid.

Hun verklaring? Wie goedgezind is, is vaker afgeleid en staat ook vaker met een collega te kletsen.

Een zak geld tempert dat effect wel. Werknemers die een bonus krijgen voor meer werk, worden minder beïnvloed door hun gemoedstoestand.

Toch pleiten de onderzoekers er niet voor om werknemers het leven zuur te maken. ‘We suggereren niet dat werkgevers investeren om het humeur van hun medewerkers te kelderen’, schrijven ze. Want misschien blijven gelukkige werknemers wel langer. En de resultaten gelden mogelijk alleen voor medewerkers van een callcentrum. In elk geval werpen de onderzoekers op dat het niet veel zin heeft om de gemoedstoestand van een werknemer op korte termijn te verbeteren.

Het valt niet uit te sluiten dat de gelukscoach na het lezen van dit stuk zijn goed humeur verliest, maar dat hoeven we niet per se erg te vinden. Wie weet, maakt het hem wel productiever.