Parlement zal onderzoek naar Unia laten voeren
Liesbeth Homans Foto: BELGA

De parlementaire fracties van CD&V, Open VLD én N-VA zullen een ‘onafhankelijke instantie’ vragen een rapport te maken over Unia. Zo lijkt het dispuut tussen minister Homans en Unia ontmijnd.

Minister Liesbeth Homans (N-VA) en Unia zitten opnieuw in een dispuut verwikkeld. Volgens Homans weigert Unia medewerking aan een doorlichting, Unia ontkent dat.

De drie meerderheidspartijen van het Vlaams Parlement, CD&V, Open VLD en N-VA, vragen nu een onafhankelijk onderzoek. Dat moet rapporteren over ‘de transparantie en de doelmatigheid van de werking van Unia’, klinkt het in een mededeling. ‘Ook Unia heeft er belang bij dat er een duidelijk en onafhankelijk antwoord komt op de vragen die leven, zoals de vraag of iedereen wel bij Unia terecht kan.’ In de wandelgangen wordt gedacht aan een onderzoek door het Rekenhof.

Homans wou haar eigen doorlichting door een onafhankelijke onderzoeker laten uitvoeren. Maar dat zal dus niet gebeuren. Door het initiatief bij het parlement te leggen, lijkt de regering een manier gevonden te hebben om het dossier weer te ontmijnen. Het kwam vanmorgen alvast ter sprake op de regering.