Vrederechter die stal van armen, nu écht ontslagen
Dat Guido De Palmenaer nu al ontslagen is,is hoogst uitzonderlijk. Foto: dvh

Vrederechter Guido De Palmenaer (62) is door de Gentse tuchtrechtbank uit zijn functie ontheven. Binnenkort staat hij zelf voor de strafrechter, verdacht van het pluimen van bejaarden via bevriende ­advocates. Zo’n definitief ontslag nog vóór het strafproces is hoogst uitzonderlijk.

Valsheid in geschrifte, diefstal van kwetsbare personen, passieve omkoping en witwassen. Het zijn geen asso­ciaties die je maakt als je aan een vrederechter denkt. Dat is per definitie een integer man die net te goeder trouw bemiddelt om geschillen uit te klaren. Toch moet de Oostendse vrederechter Guido De Palmenaer (62) zich in maart verantwoorden voor die zware inbreuken. Hij wordt ervan verdacht zichzelf verrijkt te hebben op de kap van zwakke, vaak dementerende bejaarden.

Zijn manier van werken: hij stelde voor hulpbehoevende mensen een voorlopig bewindvoerder aan, vaak een bevriende advocate. Daarna zette hij die bewindvoerders onder druk om de bezittingen aan ­bevriende vastgoedmakelaars, garagisten of opkopers door te verkopen. Nadien werden de spullen met veel winst doorverkocht. ‘Er is één rode draad’, zegt een getuige. ‘Hij regelde alle zaakjes. En alleen hij werd er beter van.’

Het meest stuitende verhaal: het gerecht verdenkt de vrederechter ervan zijn eigen ­appartement te hebben gerenoveerd met het geld van een onwetende vrouw. Hoe? Door de aan­nemer facturen te laten doorsturen op haar naam en adres. De bevriende bewindvoerder zou het bedrag van haar rekening hebben overgeschreven. Uit goede bron is ook te horen dat bij de huiszoeking in zijn woning juwelen werden gevonden die toebehoorden aan mensen die hij als vrederechter had moeten helpen. Na een waslijst klachten en 3,5 jaar onderzoek lijkt het dossier vernietigend.

Thuis met behoud van wedde

In afwachting van het straf­proces zat De Palmenaer de voorbije jaren geschorst thuis, met behoud van wedde. De Gentse tuchtrechtbank, zo werd ons door meerdere bronnen bevestigd, heeft daar nu een eind aan gemaakt. De Palmenaer is onlangs tijdens een zitting achter gesloten deuren ontslagen. Het ontslag komt er dus vóór een strafrechter zich heeft uit­gesproken. Zijn advocaat, ­Dominique Matthys, wil geen commentaar kwijt.

Zo’n ontslag van een magistraat, en al zeker van een rechter, is hoogst ongewoon, zo bewijzen de meest recente cijfers over de tuchtrechtbanken. Die werden in 2014 ingevoerd om magistraten en ­andere leden van het gerechtelijk personeel die in de fout gaan te straffen. Sinds de ­invoering werd in amper 7 van de 47 dossiers een magistraat ontslagen. Redenen waren: privégelden witwassen, dronken rijden, gerechtelijke stukken mee naar huis nemen of onverklaarbaar uitstel­gedrag met bepaalde dossiers.