Belg lust pensioensparen niet
themabeeld. Foto: pn
Ondanks een aantrekkelijk belastingvoordeel – tot 282 euro per jaar - doen zes op de tien van de Belgen niet aan pensioensparen.

De federale overheidsdienst Financiën heeft vorig jaar 2,55 miljoen belastingaangiftes ontvangen waarin de code voor het pensioensparen was ingevuld, met het oog op het verkrijgen van een belastingvermindering.

Het pensioensparen geldt als een van de belangrijkste fiscale aftrekposten. Wie aan pensioensparen doet, kan dat bedrag – tot een maximum van 940 euro per jaar – fiscaal in rekening brengen en geniet daarop een aftrek van 30 procent. Voor wie het volledige bedrag heeft gespaard, loopt het fiscale voordeel dus op tot 282 euro.

Promotie regering

Er zijn niet veel beleggingsproducten die dergelijk rendement halen, en al zeker niet het klassieke spaarboekje. Bovendien promoot federaal minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) het individueel pensioensparen in combinatie met het wettelijk pensioen (eerste pijler) en het aanvullend bedrijfspensioen (tweede pijler).

Toch blijkt uit cijfers van de fiscus dat slechts een minderheid van de potentiële pensioenspaarders dat ook effectief doet.

In principe kan iedereen op beroepsleeftijd, tussen 19 en 65 jaar, aan pensioensparen doen. Het gaat om 6,68 miljoen inwoners. In realiteit zijn er slechts 2,55 miljoen pensioenspaarders, dat is 38 procent van de doelgroep. Zes op de tien Belgen doen niet mee. Daartoe behoort een pak mensen die niet de financiële ruimte hebben om geld opzij te zetten. En heel wat jongeren zijn nog niet bezig met hun latere pensioen.

Op korte termijn komt hierin allicht niet veel verandering. Tussen 2014-2016 kwamen er jaarlijks zo’n 30.000 pensioenspaarders bij, maar aan dit groeitempo (van 1,2 procent per jaar) duurt het nog tien jaar, tot 2026, vooraleer de helft van de Belgen op beroepsleeftijd aan pensioensparen doet.

Pensioenspaarders sparen niet voor maximumbedrag

Opvallend: ook wie wel spaart, maakt onvoldoende gebruik van het aangeboden belastingvoordeel. In de belastingaangiftes over 2016 werd in totaal voor 2,024 miljard euro aan pensioensparen aangegeven. Opgedeeld naar 2,55 miljoen betrokkenen geeft dat een gemiddeld bedrag van 794 euro, of slechts 84 procent van het maximum van 940 euro.

Die onderbenutting betekent dat het fiscale voordeel gemiddeld slechts 265 euro bedraagt, 17 euro lager dan toegelaten.

De fiscale gegevens lopen in lijn met de ervaring bij de bank Belfius, waar de klanten vorig jaar gemiddeld 805 euro op hun pensioenspaarrekening hebben gestort. Dat heeft volgens Belfius met de ‘uiteenlopende financiële draagkracht’ van de klanten te maken, maar ook met persoonlijke keuzes – zoals de voorkeur voor een eenmalige storting, vaak na de uitbetaling van de eindejaarspremie in december. Het gaat dan vaak om een rond bedrag, bijvoorbeeld van 500 euro. Wie vaste, maandelijkse stortingen kiest, haalt vaker het fiscale maximum van 940 euro.