Politievakbond VSOA: ‘Jongeren moeten opnieuw schrik krijgen van de politie’
Foto: BART DEWAELE

De rellen van woensdag en afgelopen zaterdag waarbij jongeren in Brussel politieagenten aanvielen, zijn voor de liberale politievakbond VSOA de spreekwoordelijke druppel.

Vincent Houssin van de vakbond vindt dat het beleid van de afgelopen twintig jaar heeft gefaald. ‘Sinds 2000 is het bijna verboden om tussenbeide te komen bij bepaalde manifestaties. Ze willen zo politiek correct zijn waardoor ze de zaken niet benoemen en de realiteit ontkennen.’

Omdat de lokale autoriteiten in Brussel volgens hem niet ingrijpen, richt de vakbond zich tot de ministers Koen Geens (CD&V) en Jan Jambon (N-VA). ‘We willen dat er een repressief actieplan wordt opgesteld. Want het preventiebeleid dat nu geldt, haalt niets uit als er geen repressie is.’

Concreet komt het erop neer dat VSOA vraagt om speciale ploegen op te richten. Die zouden dan ‘baldadige jongeren opzoeken en bij de minste overtreding verbaliseren.’ ‘Jongeren moeten weer schrik krijgen van de politie’, zegt Houssin.

Daarnaast dringt de vakbond er bij minister van Justitie Geens op aan om werk te maken van de omzendbrief over nultolerantie voor geweld tegen politie.

Een referentiemagistraat moet er voor de vakbond voor zorgen dat ‘jonge criminelen die hulpverleners aanvallen, vitrines en wagens beschadigen en burgers intimideren’ altijd worden vervolgd.

‘De afgelopen twintig jaar gold een soort van tolerantiebeleid dat bedoeld was om de boel niet te laten escaleren. Het is echter net erger geworden. Ik verwacht dan ook een signaal van Binnenlandse Zaken’, besluit Houssin.