Regering noemt kritiek op alternatief bedrijfswagens onterecht
archiefbeeld Foto: blg

De Raad van State vindt dat de 'cash for cars'-regeling, die bedrijfswagens fiscaal vriendelijk wil omzetten in loon, voor een ongelijke fiscale behandeling zorgt. Klopt niet, zegt de regering.

Als de werkgever het goedkeurt, krijgt wie zijn bedrijfswagen inlevert, daar vanaf volgend jaar cash voor in de plaats. Hoort bij die wagen ook een tankkaart, dan ontvangt hij of zij er nog eens twintig procent bovenop. Het kernkabinet nam daar voor de zomervakantie al een principiële beslissing over.

Maar het voorstel wordt lauw onthaald. Het Planbureau zag er geen brood in, volgens advieskantoor KPMG zijn bedrijven er niet in geïnteresseerd en nu heeft ook de Raad van State zware bedenkingen.

Waarschuwing

De raad onderzocht of het voorstel wettelijk is en waarschuwt nu: cash for cars discrimineert tussen loontrekkenden zonder en loontrekkenden met een mobiliteitsvergoeding. Als de federale regering de regeling toch wil doorvoeren, zal ze haar ontwerp grondig moeten bijsturen en motiveren, klinkt het. De scepsis dat dat mogelijk is op een grondwettelijke manier, neemt de bovenhand.

De Raad van State heeft ook bedenkingen bij een antimisbruikbepaling in het ontwerp. De regering wil vermijden dat werkgevers een deel van het loon van werknemers omzetten in een bedrijfswagen om onder de fiscaal voordelige regeling te kunnen vallen.

Daarnaast vreest de Raad dat cash-for-cars helemaal niet het doel zal bereiken dat ermee beoogd is. Het voordelige statuut van bedrijfswagens blijft namelijk bestaan, werknemers zijn niet verplicht om over te stappen en er is geen garantie dat werknemers die hun auto inruilen, overstappen op een milieuvriendelijker vervoersmiddel.

'Weinig met mobiliteit te maken'

Het advies moet nu besproken worden in de regering. Maar in regeringskringen valt te horen dat het de bedoeling is om de toelichting bij het wetsontwerp aan te vullen om te antwoorden op de kritiek van de Raad van State. De kritiek dat het ontwerp een ongelijke fiscale behandeling in het leven roept, wordt namelijk onterecht geacht. 'Deze mobiliteitsvergoeding komt enkel tegemoet aan het negatieve effect van het bestaande systeem waarbij werknemers worden gestimuleerd gebruik te maken van een bedrijfswagen, door hen de mogelijkheid te bieden hun bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding', aldus een regeringsbron.

'Ik moet het advies nog lezen, maar als ik het goed zie, bekijkt ook de Raad van State cash-for-cars als een verhaal dat vooral met cash en weinig met mobiliteit te maken heeft', zegt CD&V-mobiliteitssepcialist Jef Van den Bergh. 'Voor ons moet dat laatste -toch de bedoeling blijven.'

Van den Bergh ziet het advies als een hefboom om opnieuw naar het alternatief te kijken dat de sociale partners eerder hebben voorgesteld. Zij pleiten voor een formule waarbij de werknemer de mogelijkheid krijgt zijn bedrijfswagen in te ruilen voor andere mobiliteitsformules en/of ene kleinere wagen. Alleen een overschot kan cash uitgekeerd worden.