Voka: ‘Maak uitlenen van werknemers gemakkelijker’
Foto: katrijn van giel
Om mensen langer aan het werk te houden, wil Voka dat het eenvoudiger wordt om werknemers in een ander bedrijf aan de slag te laten gaan.

Banken en andere grote organisaties experimenteren er al mee: oudere werknemers blijven in dienst, maar worden uitgeleend aan een ander bedrijf. Dat zou vaker moeten gebeuren, maar de wetgeving zit in de weg, zegt de werkgeversorganisatie Voka. Een bedrijf mag niet zomaar een werknemer aan een ander bedrijf ter beschikking stellen, tenzij het om uitzendkantoren gaat.

‘Vandaag zijn de regels heel streng, om koppelbazerij te voorkomen’, zegt Veronique Leroy, adviseur arbeidsmarkt voor Voka. ‘Ofwel mag de werknemer in het nieuwe bedrijf alleen heel specifieke opdrachten uitvoeren, zoals iemand die kantoren komt poetsen. Ofwel mag je, beperkt in de tijd, iemand ter beschikking stellen, maar alleen met toestemming van de arbeidsinspectie en de vakbonden. Dat is veel te rigide.’ Voka wil dat terbeschikkingstelling moet kunnen om een beter passende job voor de werknemer te vinden, of om hem nieuwe vaardigheden te laten oppikken.

Het is niet de bedoeling dat het bedrijf een uitzendkantoor wordt, zegt Leroy. ‘De werknemer moet al een bepaalde anciënniteit hebben. En de werkgever moet in de eerste plaats zorgen dat mensen zo lang mogelijk blijven passen in het bedrijf. Maar op een bepaalde leeftijd lukken sommige zware beroepen niet meer. Dan is ter beschikking stellen beter dan hen terug de arbeidsmarkt op te duwen. Denk aan militairen die herschoold worden richting logistiek.’

Caroline Copers, algemeen secretaris van vakbond ABVV, reageert sceptisch. ‘Er zijn al zo veel maatregelen om werkgevers te motiveren hun werknemers langer aan de slag te houden. Maar ze lijken alleen geïnteresseerd in het behouden van de witte raven. Bedrijven moeten in de eerste plaats zelf alternatieven vinden voor hun mensen als bepaalde jobs niet meer lukken. Hen verplaatsen naar coachende functies bijvoorbeeld. Hen uitbesteden lijkt een gemakkelijkheidsoplossing en nogal respectloos.’

De cruciale vraag is of de werknemer ook zijn loon en arbeidsvoorwaarden behoudt. Daarover blijft Voka op de vlakte. ‘Dat zijn modaliteiten, dat kunnen we bekijken’, zegt Leroy. ‘Maar als een manager in een ander bedrijf in een lagere functie wil gaan werken en daar een lager loon voor wil aanvaarden, waarom niet?’

Nochtans is het behoud van loon belangrijk om werknemers te overtuigen van zo’n systeem. Dat suggereren alvast gesprekken met deelnemers aan Experience@work, een project waarbij werknemers van onder andere Proximus en KBC aan de slag gingen bij non-profits.

Eigen keuze

‘Ze gaven allemaal aan dat ze de stap niet zouden hebben overwogen als ze hadden moeten inleveren’, zegt professor Ans De Vos van de Antwerp Management School. ‘Al zeiden velen later dat de nieuwe job zo goed meeviel, dat ze het ook voor minder willen doen.’

Essentieel zijn ook duidelijke afspraken over wie voor zo’n systeem in aanmerking komt, zegt ze. ‘In het project ging het ook altijd om de eigen keuze van de werknemer. Iemand dwingen lijkt geen goed idee, want de ontvangende organisatie zit niet te wachten op iemand die niet gemotiveerd is. Maar helemaal vrijblijvend hoeft ook niet, je kan er een actief beleid rond voeren.’