Rekenhof verwijt regering kosten Oosterweel uit begroting te houden
Foto: BELGA

Het Rekenhof stelt zich vragen bij de manier waarop de Vlaamse regering het hele Oosterweel-project in rekening brengt. Pijnpunt is dat niet alleen de bouwkosten, maar ook 100 miljoen euro aan advieskosten uit de begroting wordt gehouden.

De regering besliste eerder al de bouwkosten van het project uit de begrotingsdoelstelling te houden. Voor 2018 gaat het nog om een bedrag van ‘slechts’ 76 miljoen euro, maar de komende jaren loopt dat op tot 600 miljoen euro en meer. De regering schermt daarbij altijd met het achterliggende terugverdienmodel, de omvang en het strategische belang van het project.

Maar volgens het Rekenhof is het nog onzeker of Europa die aanpak zal goedkeuren.

Bovendien merkt het Rekenhof op dat de regering altijd heeft gezegd dat het enkel de bouwkosten uit de begrotingsdoelstelling zou houden. ‘Maar uit de bijgevoegde tabel blijkt ook dat de adviseurskosten ten bedrage van 100,6 miljoen euro buiten de doelstelling gehouden worden’, stelt het Rekenhof-rapport.

Om Oosterweel af te schilderen als een “productieve strategische investering” baseert de Vlaamse regering zich trouwens op een maatschappelijke kostenbatenalayse (mkba) uit 2014. Die mkba, waarin sprake is van een maatschappelijke baten van 14,2 miljard euro, is intussen echter ’achterhaald’, klinkt het.

N-VA-fractieleider Matthias Diependale verdedigt de beslissing om die kosten niet in de begroting op te nemen. ‘We willen dit project, dat broodnodig is voor de Vlamingen en de mobiele en logistieke toekomst van Vlaanderen, zo snel mogelijk realiseren’, reageert Diependaele. ‘Maar we gaan daarvoor niet ergens anders besparen en investeringen in het welzijn, het onderwijs, enzovoort, van de Vlaming terugschroeven’, zegt hij. Volgens hem zijn de opmerking van het Hof ‘vooral van technische aard'.

De oppositie ziet in de kritiek van het Rekenhof het bewijs dat de Vlaamse begroting helemaal niet zo sluitend is. Als de begroting in het rood moet wegens noodzakelijke investeringen, leg dat dan uit in plaats van mist te spuiten met een zelf verzonnen definitie van wat een begrotingsevenwicht is’, aldus SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke. ‘Stop met uzelf en de Vlamingen iets wijs te maken.’

Volgens Groen-fractieleider Björn Rzoska doorprikt het Rekenhof in zijn rapport ‘een aantal ballonnetjes’ van de regering-Bourgeois. De regering zit ‘zijn buffers langs alle kanten op te eten’, en houdt steeds meer kosten buiten de begroting, aldus Rzoska.