Samenscholingsverbod Brederodewijk al opgeheven
Bart De Wever Foto: BELGA

Het samenscholingsverbod werd eind oktober ingesteld door burgemeester Bart De Wever (N-VA) na rellen tussen Turken en Koerden. Het verbod gold voor een maand, maar wordt na twee weken al opgeheven.

De Wever had na de rellen overleg met de vertegenwoordigers van de Turkse en Koerdische gemeenschap. Zij hadden beloofd zich blijvend in te spannen om vreedzaam samen te leven in Antwerpen. Omdat het rustig blijft in de wijk, werd het verbod twee weken vroeger opgeheven.

Rellen

‘Ik veroordeel ten strengste hoe een buitenlands conflict geïmporteerd wordt en het gemak waarmee grote groepen relschoppers denken gebruik te kunnen maken van geweld tegen personen en eigendommen’, zei De Wever over de rellen. 

Ongeveer honderd personen stonden zondag 29 oktober in de vooravond in de Brederodestraat ter hoogte van een café in een dreigende houding, met stokken en staven. De groep wilde amok maken en sprak dreigende taal.

De ordediensten die massaal ter plaats kwamen, werden in de rug aangevallen. Er werd met tafels en stoelen gegooid, waarbij een inspecteur gewond raakte.