Test-Aankoop blijft medische vragenlijsten verzekeraars aanvechten
Foto: Belga
Medische vragenlijsten voor een schuldsaldoverzekering staan vaak vol met vragen waar de verzekeraars geen zaken mee hebben. Test-Aankoop sleepte AXA, Belfius en AG Insurance voor de rechter, maar die verwijst de zaak nu door.

Bij een woonkrediet hoort een schuldsaldoverzekering en dus ook een medische vragenlijst. De verzekering maakt dat het resterende bedrag van uw woonkrediet wordt afbetaald als u tijdens de looptijd van de lening overlijdt. De verzekeraar wil kunnen inschatten welk risico hij neemt. Daarom vraagt hij naar uw gezondheidstoestand via een medische vragenlijst. Maar de manier waarop is lang niet altijd wettelijk.Test-Aankoop controleerde twaalf verzekeraars en ontdekte dat zowat alle medische vragenlijsten, op deze van Argenta na, bulkten van de vragen die veel te vaag waren of zelfs een inbreuk op de privacy.

Blaasontsteking 

Volgens de Belgische wet op de privacy mogen er alleen gegevens worden verzameld die noodzakelijk, relevant en niet-excessief zijn ten opzichte van het doel waarvoor ze zijn verzameld, in dit geval de evaluatie van het overlijdensrisico van de verzekeringsnemer. Omdat dit een impact heeft op uw levensverwachting mag een verzekeraar bijvoorbeeld wél vragen hoeveel u rookt en hoeveel alcohol u drinkt. Maar veel medische vragen gaan veel verder dan dat. Bijna in alle onderzochte vragenlijsten vond Test-Aaankoop vragen terug als “hebt u de voorbije 12 maanden een dokter bezocht?”, “hebt u een bloedonderzoek ondergaan?”, “volgt u een kinesitherapeutische, homeopathische of psychotherapeutische behandeling?”, “lijdt u aan angsten?” of nog , “hebt u al een blaasontsteking gehad?” of zelfs “hebt u al verkoudheden gehad?”

Om daarin verandering te brengen heeft Test-Aankoop drie verzekeraars voor de rechter gesleept: Axa, Belfius en AG Insurance. Op 25 oktober heeft de Brussels Rechtbank van Koophandel een tussenvonnis geveld. Daarin wordt de hete appel doorgeschoven naar de Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering. De rechtbank wacht met haar vonnis tot deze commissie haar licht heeft laten schijnen over het geschil.

Vragenlijsten aangepast

Test Aankoop trekt echter de structurele onafhankelijkheid van deze commissie - die in 10 jaar nog nooit is samengekomen om individuele zaken te beoordelen - in twijfel. Maar de consumentenorganisatie heeft de commissie niettemin toch uitgenodigd om voor 31 december 2017 zijn standpunt uit de doeken te doen. Indien binnen deze termijn niet wordt geantwoord, zal Test-Aankop de zaak opnieuw bij de rechtbank aanhangig maken

Volgens Test Aankoop heeft de ingeleide procedure desalniettemin reeds zijn vruchten afgeworpen want het heeft ertoe geleid dat verschillende verzekeringsmaatschappijen hun formulier hebben aangepast. Zo heeft AXA bijvoorbeeld zijn vraag over angst laten vallen en heeft Belfius zijn vragen met betrekking tot tandmalocclusie en aandoeningen aan ligamenten en pezen geschrapt. Maar ook AG verwijst in zijn vragenlijsten niet langer naar aandoeningen aan lucht- en urinewegen, alsook aandoeningen aan de nieren.