Bevoorrechte partner fiscus kreeg geld uit belastingparadijs
Foto: Belga
Het bedrijf Forax kreeg van Financiën de machtiging om de btw-vrijstellingen van diplomaten te verwerken. Nochtans loopt er een witwasonderzoek tegen Forax, omdat het onrechtstreeks bijna een miljoen euro ontving uit de Britse Maagdeneilanden.

In mei van dit jaar vertrok  een brief vanop het Brusselse kantoor van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), bevoegd voor de bestrijding van fiscale fraude binnen de federale overheidsdienst Financiën. ‘Melding aan de Cel voor Financiële Informatieverstrekking (CFI) omtrent een vermoeden van witwassen van geld’, staat er in de aanhef. De CFI, beter bekend als de witwascel, onderzoekt verdachte financiële feiten die verband houden met witwasserij  en staat onder  toezicht van de ministers van Justitie en Financiën.

Onderwerp van de brief, die De Standaard kon inkijken, was Forax NV, een van de drie bedrijven die de BBI in opdracht van de FOD Financiën doorlichtte. De drie waren immers kandidaat om erkend te worden als gemachtigde onderneming onder de nieuwe regeling omtrent de btw-vrijstelling voor diplomaten. 

Bij hun werk waren de BBI-speurders gestoten op iets merkwaardigs over Traxlux S.A., een Luxemburgse vennootschap die 99,99 procent van de aandelen van Forax bezit. Uit documenten neergelegd bij het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister blijkt  dat Traxlux in 2011 melding maakte van een kapitaalsverhoging. Traxlux, dat het jaar ervoor was opgericht met een startkapitaal van 100.000 euro, kreeg plots een injectie ter waarde van 900.000 euro van Sildenton Investments Limited, een postbus­vennootschap op de Britse Maagdeneilanden, een notoir belastingparadijs. 
Het adres van Sildenton duikt meermaals op in de Offshore Leaks en de Panama Papers, waarmee onderzoeksjournalisten in 2013 en 2015 grootschalige belastingconstructies in fiscale paradijzen blootlegden. 

Erg nauwe banden
‘De herkomst van de gelden ingebracht voor de kapitaalsverhoging is onduidelijk, mogelijk wegens de tussenkomst van een schermvennootschap in een fiscaal paradijs’, schrijft de BBI. ‘Het is onduidelijk hoe en door wie de overdrachten van de aandelen gebeurden en hoe ze werden gefinancierd.’
Ondanks het onderzoek door de CFI, dat nog steeds loopt, besliste de FOD Financiën aan Forax de machtiging toe te kennen. Dat stond in juli  in het  Staatsblad. 

Vandaag verzamelt Forax in opdracht van Financiën allerlei informatie met betrekking tot btw-vrije aankopen van diplomaten, zoals een reeks persoons­gegevens en details over het gekochte goed. Op die gegevens voert de administratie de nodige controles uit. De nieuwe elektronische regeling ging in op 1 augustus van dit jaar, met een overgangsperiode tot 1 januari 2018, waarin het nieuwe en het oude systeem naast elkaar bestaan. 

De banden tussen Traxlux en Forax  zijn erg nauw. Forax NV is, net zoals de als Forax geregistreerde zusterbedrijven in Spanje, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk, haast volledig in handen van Traxlux. Traxlux is ook eigenaar van het merk Forax in de hele EU.

Aan het hoofd van zowel Forax NV als Traxlux staat de Antwerpse zakenman Juan Blasi. Hij bezit 80 procent van Traxlux. Tot 2014 was een zekere Beatriz Garcia medebestuurder bij het Luxemburgse bedrijf, maar haar functie werd geschrapt, nadat ze in juli van dat jaar volgens de Spaanse krant El Pais werd gearresteerd op verdenking van witwaspraktijken.
Forax antwoordde niet op onze herhaalde verzoeken om uitleg. ‘De heer Blasi zit in het buitenland en is onbereikbaar’, verklaarde een medewerker.

Van Overtveldt op de hoogte
Forax was al actief in de markt in 2012, toen er een eerste (optioneel) elektronisch systeem werd ingevoerd voor de btw-vrijstellingen. Maar pas bij de doorlichting die werd ingevoerd door de nieuwe regeling onder minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), kwam de transactie uit 2011 aan het licht. De nieuwe regelgeving stelt expliciet dat de gemachtigde ondernemingen in orde moeten zijn met de fiscale wetgeving. Ook kan de FOD Financiën de machtiging – al dan niet tijdelijk – intrekken indien er aanwijzigingen zijn dat een onderneming niet (meer) aan de opgelegde voorwaarden voldoet.

De vraag rijst  waarom Forax onder dat nieuwe regime een machtiging kreeg. Minister Van Overtveldt bevestigt dat zijn kabinet en de administratie op de hoogte waren van het onderzoek naar Forax. ‘Eerst moet de CFI bepalen of er sprake is van witwaspraktijken’, zegt zijn woordvoerder Ferry Comhair. ‘Eventuele verdere maatregelen kunnen pas bekeken worden als we die details hebben.’ Van een intrekking van de machtiging is voorlopig geen sprake.

De afgelopen dagen sprak Van Overtveldt zich nog scherp uit over belastingparadijzen naar aanleiding van de Paradise Papers, een nieuw lek van fiscale constructies in onder meer de Britse Maagdeneilanden.
‘De BBI heeft haar werk gedaan’, reageert Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. ‘We hebben gecontroleerd of er sprake was van fiscale fraude, en doorverwezen naar de CFI bij vermoedens van witwaspraktijken.’

Privilege afschaffen
Forax is al de tweede gemachtigde onderneming die onder vuur komt te liggen. Na een reportage in Terzake (VRT) vorige maand kreeg Van Overtveldt in het parlement kritische vragen over Diplomatic Card Services. Marc Stockbroekx, de zakenman achter het bedrijf, liep al veroordelingen op en zou de pen hebben vastgehouden bij het opstellen van de nieuwe regels. Dat werd door Van Overtveldt ontkend. De derde gemachtigde onderneming, Red All bvba, is vooralsnog onbesproken. 

Bij de bevoegde instanties valt te horen dat het hele systeem met gemachtigde ondernemingen door alle heisa in vraag wordt gesteld. Zelfs het volledig afschaffen van het btw-privilege voor diplomaten is naar verluidt geen taboe. Nog één opvallend feit. In de nasleep van de invoering van de nieuwe regelgeving, konden de leden van de commissie Financiën in de Kamer relevante documenten inkijken, waaronder de doorlichtingsverslagen van de BBI. De brief van de BBI aan de CFI zat daar niet bij.