Zoals verwacht heeft de Europese Commissie voorgesteld om de CO2-uitstoot voor auto's in te perken met 15 procent tegen 2025 en met 30 procent voor 2030. Volgens de Commissie is dat voldoende om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, de Europese groenen en sociaaldemocraten noemen het voorstel 'zeer teleurstellend'.

Om het wagenpark in Europa groener te maken willen eurocommissarissen Sefcovic (Energie) en Cañete (Klimaat) de CO2-uitstoot van personenwagens tegen 2030 met 30 procent doen dalen ten opzichte van de norm van 95 gram per kilometer die in 2020 van kracht is. Als tussentijdse doelstelling moeten wagens tegen 2025 al 15 procent minder CO2 uitstoten.

De autolobby zou maandenlang druk hebben uitgeoefend om de voorstellen af te zwakken, en dat lijkt gewerkt te hebben. De groene en de sociaaldemocratische fracties in het Europees Parlement wilden namelijk een veel hogere daling van de CO2-uitstoot vastleggen. ‘Wij vragen een reductie van minimaal 40 procent’, aldus Kathleen Van Brempt, vicevoorzitter van de S&D-fractie.

De Commissie maakt zich sterk dat een reductie van 30 procent voldoende is om de klimaatdoestellingen van Parijs te halen, maar dat wordt door Groen-europarlementslid Bart Staes tegengesproken. 'Om het Parijs-akkoord na te leven is een verdubbeling van deze doelstelling een absoluut minimum. Deze zwakke standaarden maken het juist moeilijker voor lidstaten om hun nationale doelen te halen.'

'Europese auto-industrie zal enkel meer achterop lopen'

'Ik wil een ambitieus signaal voor de auto-industrie dat een snelle shift naar elektrische voertuigen noodzakelijk is', aldus Staes. 'Dat is dit niet, integendeel, dit gaat er alleen voor zorgen dat de Europese auto-industrie op de langere termijn alleen maar meer achterop loopt.' 

'Al bij al is dit een heel teleurstellend voorstel', besluit Staes, die hoopt dat het Europees Parlement en de lidstaten hun verantwoordelijkheid nemen om de voorstellen aan te scherpen. 'Anders loopt niet alleen de strijd tegen klimaatverandering achterop, maar ook de Europese auto-industrie zelf.'