Windmolenparken op zee bijna vier miljard euro goedkoper
Foto: IMAGEGLOBE

De drie nieuwe windmolenparken op zee, die tegen 2020 gebouwd zullen worden, zullen 3,9 miljard euro minder steun krijgen vergeleken met de vorige legislatuur.

De ministerraad keurde daarover vrijdag een akkoord goed dat minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) en staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) met de concessiehouders hebben gesloten.

De drie nog te bouwen windparken op zee zijn Seastar, Mermaid en Northwester II. De regering wilde de subsidies omlaag nadat voorbeelden uit het buitenland bekendraakten van windmolenparken die worden gebouwd zonder subsidies, of toch voor een pak minder steun dan in België.

‘We gaan evenveel duurzame energie creëren voor een kostprijs die maar een derde zo hoog is’, zegt staatssecretaris De Backer. De drie parken zullen gebouwd worden tegen 79 euro per MWh, een pak minder dan de 138 euro per MWh bij de vorige regering. De ondersteuningsperiode is vastgelegd op 16 jaar, eventueel verlengbaar met een jaar in geval van mindere windomstandigheden.

‘Belgë zal de offshore windmolenparken bouwen tegen één van de scherpste prijzen van Europa’, zegt De Backer. De overeenkomst zou voor een besparing van elf euro per jaar op de elektriciteitsfactuur van de consument moeten zorgen.