Macron geïrriteerd over Britse Brexit-bluf
Emmanuel Macron Foto: Photo News

Als de onderhandelingen over de Brexit in december voldoende vooruitgang hebben opgeleverd, zal de Europese Unie handelsgesprekken starten met het Verenigd Koninkrijk. De EU start alvast een ‘interne voorbereidende discussie’ over de toekomstige Brits-Europese relaties. Maar volgens de Franse president Macron is er nog heel veel werk te verrichten.

Eigenlijk hadden de leiders op deze top de tweede fase van de Brexit-onderhandelingen moeten aanvatten, maar daarvoor schieten de gesprekken onvoldoende op. Vooral wat betreft de manier waarop de Britten hun financiële engagementen willen nakomen, blijft de EU op haar honger zitten.

Zo engageerde May zich tot dusver enkel om de Britse bijdrage aan de Europese begrotingen van 2019 en 2020 te honoreren. Dat komt neer op een nettobedrag van zo’n 20 miljard euro. Maar ook over de vrijwaring van de burgerrechten en over de Ierse grenskwestie moeten nog belangrijke knopen worden doorgehakt.

Als op die drie domeinen voldoende vooruitgang is geboekt wanneer de leiders op 14 en 15 december opnieuw bijeenkomen, dan zullen ze ‘richtsnoeren’ aannemen voor de onderhandelingen over de toekomstige relaties met de Britten en over een eventueel overgangsakkoord na de Brexit op 30 maart 2019.

Hoofdonderhandelaar Michel Barnier en de bevoegde ministers starten alvast hun voorbereidend werk zodat het onderhandelingskader in december aangenomen kan worden. Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk liet zich ontvallen dat ze alvast rekening zullen houden met de voorstellen die de Britten hebben gedaan.

‘Op alles voorbereiden’

De Britse premier Theresa May blijft er intussen alle vertrouwen in hebben dat er op het einde van de rit een goed Brexit-akkoord zal voorliggen, zo zei ze. Dat haar regering voorbereidingen treft voor het geval de onderhandelingen toch mislukken en de Britten zonder akkoord uit de EU tuimelen, is volgens haar een kwestie van goed bestuur. “We werken aan een goede deal, maar het zou onverantwoord zijn om ons niet op alle mogelijkheden voor te bereiden.”

Bluf

De Franse president Macron toonde zich op een persconferentie alvast geïrriteerd over het voorstel van sommige Britse hardliners om gewoon zonder akkoord uit de EU te stappen. Volgens Macron is dit louter bluf. ‘Dit voorstel heeft niet op tafel gelegen’, gaf hij duidelijk aan.

Maar voordat er over een handelsakkoord gesproken kan worden, is er volgens hem nog veel werk aan de winkel. ‘We zijn nog niet eens halverwege’.

‘De gesprekken verlopen aan een hoger tempo dan de voorbije weken. Het doel van alle onderhandelaars is om een akkoord te bereiken over de eerste fase van de onderhandelingen. Als ger geen akkoord is, kunnen we niet doorgaan naar de tweede fase. En daar heeft vooral het Verenigd Koninkrijk bij te verliezen, aangezien het sterk afhankelijk is van de handel met de EU’, aldus Macron.

‘Niet voldoende vooruitgang’

Ook Europees president Donald Tusk bleef op zijn afsluitende persconferentie optimistisch maar erg voorzichting. ‘De vooruitgang is niet voldoende, maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen vooruitgang is’, zei de Pool.