Deal over ‘substantiële’ vermindering van subsidies voor offshorewindparken op komst
Foto: AFP

Er is uitzicht op een ‘substantiële’ vermindering van de subsidiëring van de drie resterende windenergieprojecten in de Belgische Noordzee. Volgens minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) staat ze dichtbij een akkoord met de initiatiefnemers van de drie offshoreprojecten over welk bedrag ze nodig hebben om hun projecten te financieren.

De voorbije maanden dreigde staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (OpenVLD) nog om de concessievergunningen van de drie projecten Mermaid, Seastar, Northwester 2- te schrappen. In plaats daarvan zou hij de vergunningen toewijzen via een openbare aanbesteding, waarbij degene met de laagste investeringbedrag de voorkeur zou krijgen. Minister Marghem maakt zich nu sterk dat dit annulatieplan van tafel is.

Zo’n annulatie hypothekeerde overigens de Belgische afspraak met Europa om tegen 2020 het aandeel van hernieuwbare energie in het totale energieverbruik op te krikken tot 13 procent.