Helft ongevallen naar het werk met fiets
Foto: Jimmy Kets
Voor het eerst zijn in de helft van de woon-werk­ongevallen fietsers betrokken. Dat leert ­verzekeraar KBC uit een analyse van zijn dossiers.

Het aantal ongevallen bij fietspendelaars piekt. Dat leert verzekeraar KBC uit de aangiften in het kader van de verzekering Arbeidswegongevallen (AWO), die werkgevers voor hun werknemers moeten afsluiten voor hun woon-werkverkeer.
‘In de eerste twee kwartalen van dit jaar zagen we voor het eerst dat de fietsongevallen meer dan de helft van alle schadegevallen uitmaakten’, zegt Frederik Goegebeur, nationaal coördinator preventie en slachtofferbegeleiding bij KBC. ‘Voordien lag dat rond de 40 procent. Dit kan er voor een deel mee te maken hebben dat er veel meer naar het werk gefietst wordt, maar daarover hebben wij geen cijfers.’

De evolutie baart enige zorgen. ‘Door die toename in ongevallen beginnen bedrijven en organisaties te twijfelen aan hun beleid om duurzaam vervoer  te stimuleren’, aldus Goegebeur.

Valpartijen op rechte wegen

KBC deed bovendien een enquête bij 300 slachtoffers van dergelijke fietsongevallen, het ging om personeel van UZ Leuven, KU Leuven en KBC zelf. Daaruit bleek dat 31 procent van hen naar het ziekenhuis moest. Ongevallen met een elektrische fiets blijken ernstiger en een minderheid van de fietsers droeg een helm of beschermende kledij.

 Twee derde van de ongevallen gebeurden op minder dan twee kilometer van de woonst of het werk. ‘Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen in een vertrouwde omgeving op automatische piloot beginnen te rijden en dus minder voorzichtig worden’, aldus Goegebeur.

Verrassende constatatie: de meeste ongevallen (45 procent) gebeurden op een rechte weg, tegenover 21 procent op kruispunten. Nog opmerkelijk is dat het in de meerderheid van de accidenten over ‘enkelvoudige’ ongevallen gaat. Er zijn met andere woorden geen andere weggebruikers bij betrokken. Voorbeelden van enkelvoudige ongevallen zijn  een val- of glijpartij, tegen een paal of boom botsen, in een berm of gracht belanden, enzovoort.

De beroepsvereniging Assuralia kan niet bevestigen of deze trend zich ook bij de andere verzekeraars aftekent, maar gaat ervan uit dat de cijfers niet zo veel zullen verschillen.

‘Dit is geen wetenschappelijk onderzoek en het kan dus niet als referentie voor heel Vlaanderen worden gebruikt’, waarschuwt Goegebeur, ‘maar het geeft een goed zicht op de problematiek van de fietsveiligheid.’