Francken: 'We gaan alle rechtsmiddelen uitputten'
Foto: Photo News

De rechtbank in Luik heeft bevestigd dat dertien Soedanezen die in het gesloten centrum van Vottem bij Luik zitten, niet mogen worden uitgewezen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gaat in beroep tegen die beslissing. 'Tegenstrijdige rechtspraak zorgt voor verwarring.'

Staatssecretaris Francken heeft kennis genomen van de uitspraken van de eerste aanleg. 'De rechtbanken van Luik en Leuven hebben zich over de zaak gebogen. De rechtbank van eerste aanleg van Leuven oordeelt dat er geen schending is van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de rechtbank van eerste aanleg te Luik oordeelt in gelijkaardige dossiers dat er wel risico op schending artikel 3 mogelijk is', aldus Francken. 'Die tegenstrijdige rechtspraak zorgt voor verwarring.'

'De verwijderingen vanuit Vottem mogen volgens de rechter in Luik niet doorgaan en dit zelfs op straffe van een dwangsom van 20.000 euro per overtreding', verduidelijkt Francken. 'We zullen de rechtspraak respecteren maar gaan alle rechtsmiddelen uitputten.  We tekenen dan ook beroep aan tegen die beslissing.'

Momenteel blijven de betrokken personen opgesloten. Het gaat om 72 Soedanezen verspreid over de verschillende gesloten centra in het land. 

Derdenverzet

Vorige week besliste de de rechtbank van eerste aanleg in Luik dat dertien Soedanezen die in het gesloten centrum van Vottem bij Luik zitten, niet mochten worden uitgewezen.

De Franstalige Liga voor de Rechten van de Mens had een eenzijdig verzoekschrift ingediend, omdat de Soedanezen foltering riskeren als ze teruggestuurd worden, wat in strijd zou zijn met artikel 3 van het EVRM.

De Ligue des droits de l'homme had ook het over pestgedrag van de politie en de slechte behandeling en willekeurige arrestaties van Soedanezen. De liga hekelde ook het haastige karakter van de bevelen om het grondgebied te verlaten, de risico's verbonden aan de identificatie van vluchtelingen door de Soedanese autoriteiten en de schendingen van de mensenrechten door de Belgische staat.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) tekende daarop derdenverzet aan, maar werd vandaag dus opnieuw in het ongelijk gesteld. Volgens de rechtbank is er geen sprake van schending van de machten, zoals de staat had geopperd, als de rechtbank een uitwijzing of identificatie verbiedt waarvan ze vaststelt dat die een inbreuk vormt, of dreigt te vormen, op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Francken liet eerst via Twitter weten verder in beroep te gaan.