Het einde van de diesel, het einde van de CO2-daling
Foto: ID/ photo agency
Er komt een einde aan de gestage daling van de CO2-uitstoot van ons wagenpark, blijkt uit cijfers van Febiac. Consumenten laten de vuilere diesels links liggen, maar benzine stoot meer CO2 uit.

Volgens voorlopige cijfers van de automobielfederatie Febiac is de CO2-uitstoot van het geheel van nieuw aangekochte wagens dit jaar praktisch niet gedaald. Voor de wagens die verkocht werden tussen 1 oktober vorig jaar en 30 september dit jaar, lag de gemiddelde CO2-uitstoot op 116,2 gram per kilometer. Een jaar eerder was dat 116,4 g/km, nauwelijks een verschil. Dat terwijl de CO2-uitstoot de voorbije jaren gewoonlijk wel gestaag daalde. In 2011 lag de gemiddelde uitstoot nog op 127,3 g/km.

Dat heeft volgens Febiac één simpele oorzaak. ‘Er worden minder diesels verkocht en meer benzinewagens’, zegt Nadine Atanassoff, adviseur bij de studiedienst. ‘Benzinewagens stoten meer CO2 uit.’

In ons land werd diesel jarenlang fiscaal aangemoedigd, net omdat dieselauto’s minder CO2 uitstoten, het gas dat de opwarming van het klimaat in de hand werkt. De uitlaatgassen van diesel zijn echter vervuilender: ze bevatten onder meer roet, een component van fijn stof, en stikstofoxiden. Die worden in verband gebracht met allerlei gezondheidsaandoeningen, van hart- en longziekten tot onvruchtbaarheid. Maar door de vooruitgang van de dieseltechnologie werd gedacht dat die problemen snel van de baan zouden zijn.

De luchtkwaliteit van de steden blijft echter slecht, en sinds Dieselgate werd ook duidelijk dat veel diesels niet zo schoon zijn als gedacht. Diesels zijn fiscaal minder aantrekkelijk geworden.

Klein verschil 
Daardoor is het marktaandeel van benzine flink gestegen. De eerste negen maanden van dit jaar was 48 procent van de verkochte wagens een benzinemodel; tien jaar geleden was dat nog maar 23 procent.
Er was al eens een sputtering van de daling in 2012, na de afschaffing van de ecopremie. In de jaren daarna pikte de daling wel weer op.

Milieuverenigingen wijzen er dan weer op dat het verschil in CO2-uitstoot tussen diesel en benzine klein is, en dat ook dieselroet bijdraagt aan de klimaatopwarming. 

Dat de CO2-uitstoot van het nieuwe wagenpark ook met minder diesels nog flink naar beneden kan, bewijst Nederland, waar de dieselmarkt lang niet zo sterk is als hier. Daar lag de gemiddelde uitstoot vorig jaar op 106 g/km, na jaren van fiscale voordelen voor hybrides.