Waarom Trudeau zijn dochter én zonen als feministen opvoedt
Foto: AFP

Jongens moeten even goed als feministen worden opgevoed, zo schrijft de Canadese premier Justin Trudeau in een essay. ‘Zij hebben de verantwoordelijkheid om onze cultuur van seksisme te veranderen.’

In zijn essay in het magazine Marie Claire benadrukt Trudeau, die zichzelf een feminist noemt, hoe belangrijk het gezinsleven voor hem is. Samen met zijn vrouw Sophie heeft hij een dochter en twee zonen.

Als vader maakt hij zich zorgen omdat hij dagelijks ziet hoe meisjes en vrouwen nog altijd ongelijk worden behandeld. Ze krijgen volgens hem te maken met geweld, discriminatie, stereotypen en ongelijke kansen die hen beperken om hun dromen te realiseren. Daarom wil hij zijn dochter zelfvertrouwen meegeven, duidelijk maken dat haar stem telt en aanleren dat ze alles kan worden wat ze wil. ‘Dat betekent haar feministisch opvoeden. Punt.’

Keerpunt

De Canadese premier schrijft dat toen hij over die ambitie praatte zijn vrouw hem eraan herinnerde dat ook hun zonen daarin een belangrijke rol spelen. ‘Dat is geweldig. Maar hoe voed je jouw zonen op om ook sterke pleitbezorgers voor vrouwen en meisjes te zijn?’, vroeg ze hem.

Dat was een keerpunt, schrijft hij. ‘Gendergelijkheid is niet alleen een kwestie van vrouwen en meisjes. Als ze dezelfde kansen hebben als mannen en jongens worden we daar allemaal beter van. En het is aan iedereen om dat te realiseren. Onze zonen hebben de macht en verantwoordelijkheid om onze cultuur van seksisme te veranderen, en ik wil dat Xavier en Hadrien - wanneer hij iets ouder is - dat begrijpt.’

Trudeau omschrijft feminisme als de ‘onwrikbare overtuiging dat alle mensen dezelfde rechten en vrijheden hebben’. ‘Die wereld bestaat nog niet. Maar hij kan gebouwd worden. In die wereld willen we dat onze kinderen leven.’