Vandeurzen: ‘Duidelijke afspraken nodig over wat goede zorg inhoudt’
Foto: BELGAIMAGE

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) is geschrokken door de ‘Pano’-reportage over de schrijnende toestand in de commerciële woonzorgcentra. ‘We moeten debatteren over de toekomst van residentiële ouderenzorg.’

Jo Vandeurzen wil na een reportage van het VRT-programma Pano dat er verandering komt in de organisatie van de commerciële woonzorgcentra. ‘We moeten gaan naar een fundamenteel debat over de toekomst van de residentiële ouderenzorg’, stelt de minister van Welzijn scherp in De Ochtend op Radio 1.

De woonzorgcentra moeten ook transparanter zijn en ‘filmpjes waarin de indruk wordt gewekt dat het een soort hotel is’, moeten volgens de minister achterwege gelaten worden. ‘Dat is niet wat mensen verwachten.’

Cruciaal voor Vandeurzen is dat er afspraken gemaakt worden van wat ‘goede zorg’ nu eigenlijk is. ‘Dat is meer dan basiszorg’, aldus de minister. ‘Het gaat om de levenskwaliteit, eenzaamheid en sociale contacten.’

Een andere heikel punt is de financiering. ‘We moeten fors investeren om de stijgende zorgzwaarte aan te pakken. We blijven ook investeren in extra personeel.’ Vandeurzen wees erop dat er in deze legislatuur 2.000 extra werknemers bijkomen. Toch moet er ook met de sector onderhandeld worden over de personeelsnorm. Het minimale aantal werknemers moet in de toekomst meer in functie zijn van de zorgbehoefte van de bewoners van de commerciële woonzorgcentra.

De minister wil bovenstaande elementen in een protocolakkoord gieten met wederzijdse engagementen.