Lage inkomens nergens meer belast dan in België
Foto: IMAGEGLOBE

Belgen met een bescheiden inkomen moeten veel extra belastingen betalen als hun inkomen stijgt: een belastingplichtige die behoort tot de groep van 25 procent laagste inkomens moet zowat 50 procent belastingen betalen op elke euro die hij meer verdient. Dat schrijft De Tijd donderdag op basis van de halfjaarlijkse Fiscal Monitor van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

België scoort daarin veel slechter dan andere EU-landen. In Denemarken, nummer twee, bedraagt de marginale belastingdruk voor de 25 procent laagste inkomens 40 procent. In de EU is het gemiddelde amper 28 procent.

De belastingsdruk is zeer hoog omdat de personenbelasting snel stijgt naarmate het inkomen toeneemt. Het gevolg is dat sommige werklozen er netto weinig op vooruitgaan als ze een baan vinden.

‘We hebben de enorme belastingdruk op de lage lonen en de hoge marginale belastingdruk geërfd’, zegt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). ‘De taxhift is een middel om daar iets aan te doen.’

De taxshift heeft vooral in 2016 de belastingdruk op arbeid verminderd. In 2018 en 2019 volgen opnieuw belangrijke lastenverlagingen. De IMF-cijfers hebben betrekking op 2015.