43 Soedanezen moeten terug
Foto: Photo News

Het team van ambtenaren uit Soedan heeft 43 migranten uit het Maximiliaanpark geïdentificeerd als Soedanezen en de eerste drie vliegen vrijdag/vandaag zonder politie-escorte naar Khartoem, zolang ze geen beroep aantekenen of asiel aanvragen. Dat schrijft De Morgen.

Woensdagavond al zijn de Soedanese ambtenaren naar huis teruggekeerd. In anderhalve week hebben ze hun indentificatiemissie voltooid. In gesloten centra verspreid over het land interviewden ze migranten uit het Maximiliaanpark die geen asiel aanvroegen en van wie die de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vermoedde dat het Soedanezen waren.

De ambtenaren hebben intussen 43 van de 61 migranten geïdentificeerd als Soedanezen en er de nodige reisdocumenten voor afgeleverd. '70 procent van die migranten kan terug. Deze missie was dus een succes', zegt DVZ-woordvoerder Geert De Vulder. 'Uiteraard kunnen zij nog in beroep gaan, of alsnog asiel aanvragen in ons land.'

Op dit moment heeft nog maar één van hen een asielaanvraag ingediend, twee anderen overwegen het. De eerste drie vertrekken vandaag per lijnvlucht naar Soedan, zonder politiebegeleiding. Morgen vertrekt er een migrant die om veiligheidsredenen wel een escorte mee krijgt. Zo zal de terugkeer de komende weken met mondjesmaat verlopen.

Er was eerder sprake van een honderdtal Soedanese migranten. Een zestigtal onder hen vielen onder de Dublinverordering. Of zij allemaal al werden uitgevoerd naar het Europese land waar ze waren aangekomen, is nog niet zeker, aldus De Vulder. 'Voor 43 personen werden reisdocumenten afgeleverd, voor sommigen loopt het onderzoek nog, terwijl 15 anderen geen Soedanezen zouden zijn', legt hij uit.

'De Soedanese identificatiemissie diende als een antwoord op de stroom vluchtelingen van de vorige weken', aldus de woordvoerder nog. 'We kunnen uiteraard niet uitsluiten dat er opnieuw Soedanezen naar ons land zullen komen.' 

De Vulder benadrukt nog dat voor elke migrant een toetsing werd gedaan met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat marteling en onmenselijke behandeling verbiedt.

Dinsdag raakte bekend dat de Europese Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de uitwijzing van een Soedanees schorste. Of daardoor meer Soedanezen in beroep zullen gaan, kan De Vulder niet zeggen. 'We kunnen niet uitsluiten dat dat gebeurt, die mogelijkheid staat voor iedereen open', aldus de woordvoerder, die stelt dat er geen termijn bestaat waarbinnen beroep aangetekend moet worden.