Open VLD herhaalt pleidooi voor discreet bevallen
Foto: BELGAIMAGE

Open VLD wil discreet bevallen mogelijk maken. Dat zeggen Kamerleden Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu en Nele Lijnen woensdag na het nieuws dat de voorbije vijf maanden drie jongetjes in het vondelingenluik van Moeders voor Moeders in Antwerpen zijn gelegd.

Volgens Open VLD verzoent discreet bevallen in de mate van het mogelijke de belangen van de ouder met die van het ‘afstandskind’, zowel op korte als op lange termijn.

Er is nood aan een vondelingenluik omdat er in België geen wettelijke regeling bestaat om anoniem of discreet te bevallen, klinkt het bij de Vlaamse liberalen. Open VLD pleit al jaren voor zo’n regeling en heeft ook deze legislatuur een wetsvoorstel ingediend.

Van Cauter, Lahaye-Battheu en Lijnen stellen voor om discreet bevallen mogelijk te maken. 'Het grote verschil met de anonieme bevalling zoals die in Frankrijk bestaat, betreft het aanleggen van een register waarbij een aantal gegevens bijgehouden worden zodat, wanneer de vraag zich stelt, er op termijn een wederzijdse kennisname van de identiteit van de ouder en het afstandskind kan plaatsvinden', zeggen ze.

Dat geeft het kind op zijn minst de kans om zijn roots te achterhalen. Bovendien heeft het register betrekking op medische situaties, zodat het kind kan weten of het bijvoorbeeld drager is van een erfelijke ziekte.

Er kan aan discreet bevallen ook een begeleidingsprocedure voor de ouder gekoppeld worden. Volgens Lahaye-Battheu blijkt uit cijfers van de vzw Erkende Vlaamse Adoptiediensten dat voor ouders die zich laten begeleiden om afstand te doen van hun kind in 80 procent van de gevallen een andere oplossing gevonden wordt.

In 20 procent van de gevallen wordt afstand gedaan van het kind. 'Maar dan nog blijft het belangrijk dat de ouder de nodige begeleiding krijgt', aldus Lahaye-Battheu.

'Geen oplossing voor mama's van vondelingen'

Volgens Moeders voor Moeders - de vzw achter het Antwerpse vondelingenluik - is discreet bevallen geen oplossing voor de mama's van kindjes die te vondeling worden gelegd. 'Het feit dat er gegevens geregistreerd worden om nadien het kind de kans te geven zijn of haar afkomst na te gaan, is al een te hoge drempel voor hen', stelt Katrin Beyer van Moeders voor Moeders. 'Onze ervaring leert echter dat als je volledig anoniem bevallen mogelijk maakt, de mama's wél vaak geneigd zullen zijn nadien spontaan hun gegevens achter te laten.'

 In het Antwerpse vondelingenluik werden sinds de start in 2000 al dertien kindjes te vondeling gelegd, waarvan vier dit jaar. 'Maar in 2012 waren het er ook al eens drie en het jaar nadien geen enkel, dus een lijn valt daar niet in te trekken', geeft Beyer aan. 'Wel stellen we op basis van de contacten via onze hulplijn vast dat veel radeloze moeders van buiten de regio Antwerpen zijn. De meesten zijn zelfs Franstalig. Daarom is het des te jammer dat op het initiatief in Brussel (Evere, red.) zo negatief gereageerd is. Baby's die te vondeling worden gelegd zijn bijna altijd minder dan 24 uur oud, een mama uit pakweg Charleroi moet dan al zowat meteen na de bevalling in de auto springen om helemaal naar Antwerpen te komen. Dat verhoogt het risico dat ze dichterbij voor een minder veilige optie zal kiezen.'

Van de dertien kindjes die al in Antwerpen te vondeling werden gelegd, kwam minstens één moeder het nadien terughalen en is er nog met verschillende andere moeders een vorm van contact geweest, aldus nog Beyer.