Het slachthuis van groep Verbist in Izegem mag heropenen, maar het krijg daar wel een reeks strenge voorwaarden voor opgelegd. Slachten kan enkel in aanwezigheid van een verantwoordelijke voor het dierenwelzijn, en onder cameratoezicht, zo meldt minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) na een eerste doorlichting.

Het slachthuis in Izegem werd als eerste slachthuis doorgelicht na het lekken van een undercover video van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. In het filmpje was te zien hoe runderen met stokken in een box werden gejaagd en elektrische schokken kregen. Ze konden ook zien hoe andere runderen bij hun poten werden opgehangen en de keel werden overgesneden.

Na een sluiting van twee weken mag het slachthuis deze week heropstarten, mits een pakket maatregelen wordt opgevolgd. Het slachthuis wordt opgevolgd door de Inspectie Dierenwelzijn en een extern team experts van de Thomas More Hogeschool. Er mag enkel geslacht worden wanneer een verantwoordelijke, de Animal Wellfare Officier, aanwezig is in de slachtruimte.

De heropstart van de productie zal onder toezicht gebeuren van extra camera’s. Die camerabeelden zullen ook op internet geplaatst worden, waar ze permanent bekeken kunnen worden door iedereen die dat wil. Daarnaast wordt onder meer ook de infrastructuur aangepast, wordt een extra personeelslid aangeworven om de dieren te bedwelmen en worden de procedures aangepast voor het verdoven en slachten van dieren.

‘Aanpassen of verdwijnen’

‘Ik heb de nodige middelen binnengehaald bij de laatste begrotingsbesprekingen’, zegt minister Weyts. ‘We nemen Dierenwelzijn ernstig in Vlaanderen. De slachthuissector zal ook maar eens moeten kiezen: ofwel aanpassen en meer respect tonen voor dierenwelzijn, ofwel op termijn verdwijnen’.

Het volledige actieplan is hier te lezen.