Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft vanmiddag het nieuwe politieke jaar in het Vlaams Parlement geopend met zijn Septemberverklaring. Bourgeois kondigde daarin een derde investeringsgolf aan en ging ook dieper in op de vervanging van de Turteltaks.

Voor aanvang van de Septemberverklaring verzamelden zowat 200 militanten van de socialistische vakbond ACOD aan de gebouwen van het Vlaams Parlement. Ze voerden met symbolische rode kaarten actie tegen het beleid van de Vlaamse regering op het vlak van openbaar bestuur.

Peumans roept op tot respect

Vooraleer Bourgeois zijn Vlaamse State of the Union uitsprak, gaf ook parlementsvoorzitter Jan Peumans een korte openingstoespraak. Dit jaar deed Peumans daarin vooral een oproep tot meer respect, ook tussen politici onderling. Er mogen gerust debatten met 'hartsgrondige meningsverschillen' zijn, maar ook dan moet er onderling respect blijven. 

En dat respect begint bijvoorbeeld door naar elkaar te luisteren. Dat Peumans zich al langer blauw ergert aan het gebruik van smartphones en laptops tijdens de parlementaire vergaderingen, is geweten. Toch doet hij een nieuwe poging met een nieuwe oproep tot meer 'luisterbereidheid'.  

Peumans nam in één beweging ook het gulzige gebruik van sociale media op de korrel. 'In 140 tekens kan men geen fatsoenlijke argumentatie opbouwen, alleen maar slogans lanceren. Tweets én retweets, ze zijn allebei even nefast en contraproductief voor een volwassen discussie'.

De parlementsvoorzitter wil ook dat de parlementsleden met hun aandacht bij hun parlementaire werk blijven en zich nog niet laten afleiden door de verkiezingen van 2018 of 2019. 'De Vlaamse burger mag van u allen eisen dat uw focus gericht blijft op uw parlementair werk in dit halfrond en in deze gebouwen', aldus Peumans.

'Vlaanderen staat er goed voor'

Vlaams minister-president Geert Bourgeois begon aan zijn toespraak door te stellen dat Vlaanderen er beter voorstaat dan een jaar geleden. 'Onze economie zal dit jaar met 1,8 procent groeien, meer dan vorig jaar. Alle indicatoren op onze economische groeitabel staan op groen', aldus Bourgeois. 'Het consumentenvertrouwen ligt hoger dan voor het uitbreken van de financiële crisis en de werkloosheid daalt van maand tot maand in alle provincies.'

Bourgeois kondigde aan dat de Vlaamse begroting in 2018 structureel in evenwicht zal zijn en dat er ruimte is voor investeringen in de toekomst. 'Er is in 2018 voor 375 miljoen euro ruimte om bestaand beleid uit te breiden en om nieuw beleid te ontwikkelen', kondigde Bourgeois .

Waarna Bourgeois de belangrijkste investeringen op een rijtje zette. Een groot deel van het budget is voor Welzijnsminister Jo Vandeurzen , die 90 miljoen euro mag investeren in onder meer kinderopvang, woonzorgcentra en psychische zorg voor jongeren. 

Mobiliteitsminister Ben Weyts kon 30 miljoen euro binnenhalen voor een versterking van het Verkeersveiligheidsfonds.
Minister van Onderwijs Hilde Crevits krijgt er 12,7 miljoen euro bij voor de versterking van het kleuteronderwijs en de taalversterking van anderstalige kleuters. De technische en beroepsscholen krijgen er 5 miljoen euro bij voor meer technische uitrusting.

Ook het jeugdwerk mag rekenen op extra middelen.

Bourgeois kondigde daarnaast een derde investeringsgolf aan van 610 miljoen euro: 160 miljoen voor mobiliteit en openbare werken, 140 miljoen voor scholenbouw, 115 miljoen euro voor welzijnsinfrastructuur en 115 miljoen voor onderzoek en ontwikkeling. 'Daarnaast trekken we ook nog  50 miljoen euro voor riolering uit, 20 miljoen euro voor onroerend erfgoed en 10 miljoen euro voor sportinfrastructuur. Met deze opeenvolgende  investeringsgolven versterken wij onze economie en creëren wij nieuwe jobs', aldus nog Bourgeois.

Bourgeois ging ook dieper in op de vervanging van de Turteltaks. De groenestroomquota worden met 1 procent opgetrokken, tot 21,5 procent. Volgens Bourgeois zal dat voor een gezin met een gemiddeld verbruik neerkomen op ongeveer 4 euro. Daarnaast blijft er een kleine energieheffing van 5 euro bestaan.

'Wij zijn en blijven vastbesloten er alles aan te doen om de Europese klimaatdoelstellingen te halen', verzekerde Bourgeois maandag. Kwatongen beweren immers dat de nieuwe heffing niet zal volstaan om de doelstellingen van 2030 te halen, die ons worden opgelegd door de Europese Unie.  De regering belooft investeringssteun voor kleine windmolens en voor batterijen waarmee groene energie wordt opgeslagen.

'De toekomst zal hoogtechnologisch zijn'

Bourgeois zei verder nog dat de toekomst van Vlaanderen hoogtechnologisch zal zijn. 'Gelet op de spanningen op de arbeidsmarkt, meer bepaald voor de hoogtechnologische beroepen, zal de Vlaamse regering de regelgeving aanpassen om internationaal talent op een soepele manier te kunnen inschakelen in onze kennisgedreven economie. Ook in andere domeinen zetten ons toekomstgericht beleid voort.'

Daarnaast wil de Vlaamse regering Vlaanderen ook voorbereiden op de digitale toekomst. ' Wij hebben de ambitie om Vlaanderen in de wereldtop van de innoverende digitalisering te brengen. Zoals de Vlaamse regering onder leiding van Gaston Geens  35 jaar geleden voortrekker was in de Derde Industriële Revolutie, zo wil deze Vlaamse regering het voortouw nemen in 'Industrie 4.0', in de vierde industriële revolutie, in de digitale revolutie.'

'Van de rechtbank naar de werkbank'

De Vlaamse minister-president had ook een woord van dank over voor de verschillende actiecomités die betrokken waren bij het Oosterweeldossier. 'Na twintig jaar impasse, na twintig jaar stilstand, hebben we een historische stap gezet door een Toekomstverbond te sluiten over de Oosterweelverbinding', aldus Bourgeois.

'Onze dank gaat naar de actiegroepen die zich gedragen hebben als kritische maar verantwoordelijke burgers, en die samen met ons van de rechtbank naar de werkbank stappen. Samen met de burgerbeweging gaan wij voor een vlot verkeer en een leefbare stad.'

Bourgeois kondigde ook aan dat Vlaanderen verdere stappen gaat zetten naar een efficiënte overheid nodig. Daarom wordt er gesnoeid in het aantal ambtenaren: in 2019 zullen er bij de Vlaamse overheid 24 entiteiten en 4.000 ambtenaren minder zijn.

Lees de volledige septemberverklaring op de website van Geert Bourgeois