Francken noemt kritiek Amnesty intellectueel oneerlijk
Foto: Photo News

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) noemt de kritiek van Amnesty International op zijn hervestigingsbeleid 'intellectueel oneerlijk'. Volgens Amnesty zou ons land maar een fractie van het beloofde aantal asielzoekers opvangen.

Amnesty International uitte vanmorgen forse kritiek op ons land. ‘Met 976 asielzoekers die sinds 2015 zijn hervestigd, is België nog ver verwijderd van 3.812 mensen die in Griekenland en Italië zijn aangekomen en die België zou opvangen. Proportioneel zit België zelfs onder het Europese gemiddelde, terwijl Malta, Finland en Ierland de lidstaten zijn die het akkoord het meest respecteren’, klonk het in een persbericht.

'Twee jaar na het akkoord over het programma, lijkt het erop dat het merendeel van de lidstaten van de EU de vluchtelingen en asielzoekers in de steek hebben gelaten, door hun verantwoordelijkheden te ontvluchten en duizenden mensen aan hun lot over te laten in Italië en Griekenland', aldus Iverna McGowan, directrice van het Europees bureau van Amnesty International. 'De landen van de Europese Unie moeten een stap vooruit zetten en de beloften nakomen die ze hebben gemaakt, of het risico lopen dat ze voor het Europees Hof worden gedaagd en mogelijk ernstige straffen riskeren.'

‘Intellectueel oneerlijk’

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) noemt de kritiek van Amnesty International op zijn hervestigingsbeleid 'intellectueel oneerlijk'. Hij benadrukt dat ons land wel zijn aandeel opneemt van asielzoekers die in Griekenland en Italië zijn toegekomen. 'We zitten op koers en tonen onze solidariteit met de landen aan de buitengrens van Schengen', reageert Francken op zijn weblog.

Hij legt uit dat het relocatiebesluit tot stand kwam in volle asielcrisis. Dat besluit legt de Europese lidstaten een verplichting op om een aantal asielzoekers uit landen met een hoge erkenningsgraad als vluchteling over te nemen van buitengrenslanden Griekenland en Italië. De facto ging het volgens de staatssecretaris om Syriërs en Eritreërs.

Het geschatte aantal werd toen op 160.000 asielzoekers vastgelegd. Dat aantal werd echter nooit gehaald als gevolg van de deal tussen Europa en Turkije en het sluiten van de Balkanroute. 'Griekenland heeft momenteel zelfs bijna niemand meer om te reloceren', luidt het. 'Ik kan geen mensen reloceren die nooit toegekomen zijn in Italië of Griekenland. Van de mensen die wel toegekomen zijn, nemen wij ons aandeel over'.

Hij wijst er nog op dat de Europese Commissie ons land geen slechte punten geeft in haar opvolgingsrapporten. 'Griekenland en Italië zijn tevreden met onze inspanningen', besluit de staatssecretaris.