Leuven wil tweede zit in juni
Luc Sels (KU Leuven) Foto: Dieter Telemans
De nieuwe Leuvense rector Luc Sels maakt werk van een herindeling van het academiejaar. Hij hoopt dat de andere hogeronderwijsinstellingen volgen.

Het academiejaar begint vroeger, de eerste zittijd vindt voor de kerstvakantie plaats, het tweede semester start vroeger met kort daarna de examens, en de herexamens zijn nog in juni gepland. Alle studenten hebben de kerstvakantie en de zomer vrij.

Op die manier wil de rector van de KU Leuven, Luc Sels, het academiejaar hervormen. Een werkgroep heeft na een jaar onderzoek en overleg zeven scenario’s op tafel gelegd die allemaal uitgaan van bovenstaande principes. De scenario’s verschillen van elkaar naargelang van de startdatum en de duur van het semester.

Voor de invoering mikt Sels op het academiejaar 2022-2023. Maar voor het zover is, moet hij hierover eerst de discussie voeren in de Academische Raad en de Onderwijsraad. Hij wil een draagvlak creëren.

Pedagogisch project

De nieuw verkozen rector ontvouwt zijn ambitieuze plannen vandaag bij de opening van het academiejaar. Volgens hem is de herindeling van het academiejaar veel meer dan verregaande verschuivingen in de agenda.

‘Dit is een breder pedagogisch project. Een soort van hefboom voor de vele andere doelstellingen die we willen realiseren.’ Zo wil hij meer de nadruk leggen op permanente evaluaties en het grote aanbod aan vakken – zo’n twaalfduizend – rationaliseren.

De discussie over de herindeling van het academiejaar heeft de voorbije jaren al meerdere malen de kop opgestoken in het Vlaamse hoger onderwijs. En stierf al even vaak een stille dood. Door een concreet plan op tafel te leggen zet Sels nu een grote stap vooruit. Hij hoopt zijn collega-rectoren en ook de hogescholen te enthousiasmeren.

Rik Van de Walle, de gedoodverfde nieuwe rector van de UGent, liet eerder in deze krant al verstaan voorstander te zijn van examens voor de kerstvakantie. De UAntwerpen, de VUB en de UHasselt stelden zich in het verleden voorzichtiger op. Al groeit op veel plaatsen wel het besef dat het huidige systeem wat gedateerd is en wordt er al geëxperimenteerd met kortere lesperiodes onmiddellijk gevolgd door examens.