15 miljoen euro extra voor hulp aan jongeren met psychische problemen
Foto: rr

Vlaanderen trekt jaarlijks vijftien miljoen euro extra uit voor laagdrempelige hulp aan de geestelijke gezondheid van jongeren. Dat zei minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zondag in De Zevende Dag op Eén.

Deze week raakte bekend dat een elfjarig meisje in de volwassenenpsychiatrie terecht kwam omdat er geen geschikte plaats meer was in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Eerder raakten ook cijfers bekend waaruit blijkt dat mensen met psychische problemen vorig jaar gemiddeld 45,56 dagen moesten wachten op een eerste intakegesprek bij de CGG. In 2008 bedroeg die wachttijd maar 33,5 dagen. Bij jongeren liep de gemiddelde wachttijd vorig jaar op tot 60 dagen. In 2008 moesten jongeren gemiddeld 50,48 dagen wachten.

Vandeurzen erkende toen de druk op de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en zei dat hij extra investeert in een programma vroegdetectie en -interventie en in de verdere uitbouw van een eerstelijnszorg.

In De Zevende Dag noemde de minister een bedrag van vijftien miljoen euro. De Septemberverklaring van minister-president Geert Bourgeois maandag in het Vlaams Parlement en het daaropvolgende debat zullen moeten duidelijk maken of dat bedrag bij de begrotingsopmaak effectief is ingeschreven.