zaterdag 23 september 2017 - Binnenland
camera closecorrect Verwijs ds2 facebook gplus nextprevshare twitter video

‘Zijn wij in deze materie wel bevoegd?’, vroeg een heerschap. Tenslotte had het supportersgezang zich voorgedaan op buitenlands grondgebied, in het stadion van Manchester. Dave Thompson/ap

Parbleu

In de clinch over 24 inch

De sfeer in het vergaderlokaal van Unia beklemmend noemen, is misschien wat overdreven, maar het woord ‘nerveus’ was wel van toepassing. De zaak die voorlag, was dan ook niet gering, letterlijk noch figuurlijk. Directrice Els Keytsman had daarom bij de aanwezige medewerkers aangedrongen op een open maar serene gedachtewisseling. Ze had – ‘naar de buitenwereld toe’ – discretie gevraagd en de hoop uitgedrukt dat na afloop haar Interfederaal Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding een genuanceerd maar ondubbelzinnig standpunt zou kunnen formuleren. Kwestie van de geloofwaardigheid (en bij uitbreiding het bestaansrecht) van de instelling niet in het gedrang te brengen. Logisch dat er bij aanvang van de vergadering enige zenuwachtigheid merkbaar was, dat er hier en daar naar het plafond gestaard werd en aan papiertjes gefrunnikt.