‘In enkele gemeenschapsscholen wordt al Arabisch aangeboden’
Foto: Photo News

In een opiniestuk in De Standaard wordt gepleit voor Arabisch aanbieden in het onderwijs. In het gemeenschapsonderwijs (GO!) kunnen leerlingen van enkele Brusselse scholen al kiezen om Arabisch te volgen.

Wie naar The Voice van Vlaanderen keek, zag wellicht de opmerkelijke passage van Nabil Khemir: de eerste deelnemer die het publiek collectief uit de bol liet gaan met een Arabisch lied. Een goede stap richting aanvaarding, vindt directeur van kunstencentrum Moussem, Mohamed Ikoubaân. Al mag het nog wat meer zijn, stelt hij.

‘Arabisch aanbieden in ons onderwijs zou een grote maatschappelijke relevantie hebben. Lessen Arabisch zullen ons allemaal helpen om de Arabische culturen beter te begrijpen en de rijkdom en schoonheid van deze taal te ontdekken, los van bepaalde reducerende religieuze interpretaties’, schrijft Ikoubaân in zijn opiniestuk Arabisch is meer dan de taal van de Koran. ‘‘En diegenen die vandaag bang zijn van het Arabisch, moeten weten dat ze nog altijd Arabische cijfers gebruiken om hun centen te tellen en dat veel courante Vlaamse woorden hun oorsprong in het Arabisch vonden.’

Thuistaal niet bestraffen

Van die koudwatervrees blijkt alvast geen sprake bij het GO! ‘In enkele scholen van onze scholengroep Brussel wordt Arabisch aangeboden buiten de uren’, zegt woordvoerster Celia Groothedde. ‘Dat wil zeggen dat leerlingen zelf kunnen kiezen om buiten de uren kennis te maken met de taal. Het gaat niet alleen over Arabisch. In andere GO!-scholen wordt bijvoorbeeld Chinees aangeboden. Dit gaat om een keuze, geen verplicht aanbod.’ Over hoeveel scholen het precies gaat, kon GO! niet meedelen.

Met het aanbieden van Arabisch wil GO! inzetten op de diversiteit binnen de schoolmuren en op het ‘zich thuis voelen’ van de leerlingen. ‘Omgaan met thuistaal en achtergrond gaat breder dan puur taalonderwijs’, aldus Groothedde. ‘Scholen vandaag verwelkomen een divers publiek, dat is de huidige realiteit. Die diversiteit verwelkomen we bij het GO!. We gaan positief om met taal, om de brug te leggen met wat er thuis gebeurt. Als leerlingen hun thuistaal op de speelplaats gebruiken, wordt dat bijvoorbeeld niet bestraft. We willen die rijkdom net gebruiken.’

Wat met Nederlands?

Dat de kennis van het Nederlands zo op de helling komt te staan, is niet correct, vindt Groothedde. ‘Nederlands de voertaal op school. Wat dat betreft zorgen we ervoor dat Nederlands niet enkel een leertaal is, maar ook een taal om sociale contacten te leggen en verbinding te maken.’