‘Niet meer alleen rijden na slecht rijexamen’
Foto: BELGA

Leerlingen die falen op het praktisch rijexamen mogen nadien nog altijd alleen de baan op om te oefenen. ­’Onveilig’, zegt mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). Hij pleit voor extra lessen.

Na een doorlichting door de International Commission for Driver Testing Authorities ligt een rapport met pijnpunten klaar over onze Vlaamse rijexamencentra. ‘De auditeurs stellen zich vragen bij de kandidaat-chauffeurs die na 20 uur opleiding alleen de baan op mogen’, zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA), die de opmerkingen kon inkijken. ‘Wanneer zij falen op het rijexamen, blijft dat attest geldig.’

Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts noemt het zelfs ‘onveilig’. ‘Een ­oplossing is kandidaat-chauffeurs enkel voort te laten oefenen met een erkende begeleider, die een opfriscursus van drie uur heeft gevolgd. Of alleen rijden pas toelaten nadat de kandidaat de pijnpunten op het examen heeft weggewerkt in een erkende rijschool.’

Weyts vraagt het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid nu om na te gaan of die oplossingen juridisch mogelijk zijn en om zelf voorstellen te doen.

Bij mobiliteitsorganisatie VAB vinden ze dat eerst moet gekeken worden naar de reden waarom iemand is gebuisd. ‘Stress kan de leerling parten hebben gespeeld, of het attest werd afgeleverd door een niet-serieuze rijschool’, zegt woordvoerder Maarten Matienko. ‘De kwaliteit van de rijscholen moet ook onder de loep worden genomen.’

Wachtrij

Volgens de krant De Morgen lopen de wachttijden in de examencentra ondertussen op. Vanaf 1 oktober moet je negen maanden oefenen voor je rijexamen, en veel mensen willen dat nog voor zijn. Daardoor ontstaan wachttijden. Ook ouders die rijles willen geven, moeten drie uur lang opleiding volgen, wat voor extra drukte zorgt. De organisatie van erkende rijscholen verwacht dat de drukte nog het hele najaar zal duren.